Grannsamverkan

Den 14 maj 2016 startar vi upp Grannsamverkan i vår bostadrättsförening
Grannsamverkan_logo

Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod.
Den sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Under denna rubrik samlar vi kort information och intressanta länkar i ämnet.

Det viktiga i Grannsamverkan är att vi alla är uppmärksamma och nyfikna på händelser och folk som rör sig i området. Hälsa och titta alla i ögonen som du möter, detta skrämmer tjuvar. Ser du ett misstänkt brott så ska du rapportera det direkt till Polisen.

Polisens kontaktcenter (ej akuta ärenden)  –  114 14

Nödnummer  –  112

Våra husvärdar, som du hittar under rubriken Styrelsen (eller på våra entrétavlor), är också kontaktombud för vår Grannsamverkan. Hos dem kan du få mer upplysning om du undrar över något.

Länkar:    (se fler under rubriken Länkar)