Information

Trapphusen
Föremål i trapphus, vindsförråd, samt i och utanför entréer
Cyklar, kälkar, pulkor, mm ska inte stå i trapphusen eller i entréerna. Inte heller utanför vindsförråd ska personliga föremål placeras. Städningen försvåras, det ser skräpigt ut, och det är en säkerhetsrisk vid en eventuell brand med rökutveckling.

Brandförebyggande
Det finns nu en brandsläckare i varje hus. Vid eventuell brand är det bra att ha vissa grundläggande kunskaper, nedan finns länk till information och goda råd från Räddningsverket och Svenska Brandskyddsföreningen. Läs igenom detta, 4 av 5 bränder beror på den mänskliga faktorn – kan påverkas.

Förebygg vattenskada
En vattenskada kan stå dig dyrt. Förebygg och förhindra på förhand – iaktta och underhåll regelbundet platser i ditt hem som kan drabbas av vattenskador.
Om du drabbas av en vattenskada ska du börja med att stänga av huvudkranen. Se till att alla familjemedlemmar vet var huvudkranen finns.
Du kan också förebygga vattenskador genom normalt underhåll av huset och hemmets hushållsmaskiner. Rengör tvättmaskinens och diskmaskinens filter och luddfilter en gång i månaden. Dammsug bakom kylskåpet en gång i månaden eller minst en gång om året. Kontrollera samtidigt att kylskåpets kompressor och underlägg är i skick. Placera ett underlägg under alla större hushållsmaskiner i köket (kylskåp, frys, diskmaskin och ibland tvättmaskin), som gör det lättare att i tid upptäcka en eventuell vattenskada.

Kök
Förbättra skyddet i händelse av en vattenskada genom att placera ett underlägg under diskmaskinen, kylskåpet och frysen. Då kan ett eventuellt dolt läckage upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt och vattnet kommer inte åt att skada konstruktionerna bakom hushållsmaskinen. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera diskmaskinens slangar och kopplingar samt att maskineri och underlag är i skick. En läckagevakt kan också vara till nytta och betydligt begränsa skadans omfattning (om vakten är försedd med en funktion som stänger vattentillförseln).

Badrum
Kontrollera ytmaterialen och rörgenomföringarna i hemmets våtrum. Om våtrummet har plastmatta eller plasttapet, kontrollera att de är hela. Lösa fogar, glipande tätningar och sprickor är tecken på att ytmaterialet är i dåligt skick. Kontrollera att plattorna sitter fast genom att knacka på dem försiktigt. Om plattorna har lossnat från underlaget kan det vara ett tecken på en vattenskada. Kontrollera också att silikonfogarna är hela. Silikonfogar i tvättrummet borde bytas ut cirka vart femte år. Notera att fogarna i kakelplattor eller klinkers inte är vattentäta. Kontrollera rörgenomföringar och golvbrunnar. Kom ihåg att se över fuktisoleringen i badrummet i samband med renovering!