Information

Här på hemsidan informerar vi om allt som rör vår bostadsrättsförening, styrelsen, våra stadgar och regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Du kan även skriva ut vår Lägenhetspärm i pdf eller be någon i styrelsen om ett exemplar.

Det finns en Blogg som berättar om aktuella händelser, kontaktformulär till styrelsen och formulär för felanmälan

Uppdaterat:
2021 -12-11 Förvaltare, Ekonomisk – Boendeapp
2021-12-11 Regler Nycklar och lås, Gemensamma förråd,
2021-11-15 Styrelsen, Lägenhetspärmen – Styrelsen efter årets stämma
2021-09-14 Regler – Tvättstugan, grovtvätt
2021-09-09 Brandsäkerhet
2021-09-09 Regler – Lägenhetsunderhåll, förebygga vattenskador, Att tänka på i badrummet, Trapphusen
2021-09-03 Regler – Lägenhetsunderhåll, “El, TV, Internet, tele”
2021-08-26 Regler – Lägenhetsunderhåll