Information

Här på hemsidan informerar vi om allt som rör vår bostadsrättsförening, styrelsen, våra stadgar och regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Du kan även skriva ut vår Lägenhetspärm i pdf eller be någon i styrelsen om ett exemplar.

Det finns en Blogg som berättar om aktuella händelser, kontaktformulär till styrelsen och formulär för felanmälan

Uppdaterat:
2021-08-26 Regler – Lägenhetsunderhåll
2021-09-03 Regler – Lägenhetsunderhåll, “El, TV, Internet, tele”
2021-09-09 Regler – Lägenhetsunderhåll, förebygga vattenskador, Att tänka på i badrummet, Trapphusen.
2021-09-09 Brandsäkerhet
2021-09-14 Regler – Tvättstugan, grovtvätt