Information

Här på hemsidan informerar vi om allt som rör vår bostadsrättsförening, styrelsen, våra stadgar och regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Du kan även skriva ut vår Lägenhetspärm i pdf eller be någon i styrelsen om ett exemplar.

Under rubriken Aktuellt hittar ni de senaste händelserana. Det finns kontaktformulär till styrelsen och formulär för felanmälan.

För att ha kontakt med andra medlemmar och även för att få information från föreningen har vi denna facebookgrupp i föreningen. Det är en sluten grupp enbart för föreningens medlemmar och det står alla som är med fritt att göra inlägg. Bjud gärna in andra medlemmar ni känner till gruppen. OBS felanmälan eller andra officiella ärende hanteras inte via denna grupp.

2022-11-19 Styrelsen, Lägenhetspärmen, Regler – Bredband, telefoni, TV och el
2022-09-24 Regler – Bredband, telefoni, TV och el, Gårdsmiljö (råttor), Husdjur (hundar), Källsortering (komposter)
2022-06-02 Information, Brandsäkerhet – Nya brandvarnare
2022-05-15 Förvaltare, Ekonomisk – Betala i tid, Bostadsrättshavare avlider
2022-03-24 Information – Bostadsrättsförening
2022-03-19 Lägenheter, skisser/fakta, Karta – Skyddsrum
2022 03-19 Regler – Gemensamma förråd, Våra parkeringsplatser, Brandsäkerhet – ”Säsongsdäck
2022-03-01 Förvaltare, Breviks samfällighetsförening
2021 -12-11 Förvaltare, Ekonomisk – Boendeapp
2021-12-11 Regler Nycklar och lås, Gemensamma förråd,
2021-11-15 Styrelsen, Lägenhetspärmen – Styrelsen efter årets stämma
2021-09-14 Regler – Tvättstugan, grovtvätt
2021-09-09 Brandsäkerhet
2021-09-09 Regler – Lägenhetsunderhåll, förebygga vattenskador, Att tänka på i badrummet, Trapphusen
2021-09-03 Regler – Lägenhetsunderhåll, “El, TV, Internet, tele”
2021-08-26 Regler – Lägenhetsunderhåll