Information

Här på hemsidan informerar vi om allt som rör vår bostadsrättsförening, styrelsen, våra stadgar och regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja och trivsel ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Du kan även skriva ut vår Lägenhetspärm i pdf eller be någon i styrelsen om ett exemplar.

Under rubriken Aktuellt hittar ni de senaste händelserana. Det finns kontaktformulär till styrelsen och formulär för felanmälan.

För att ha kontakt med andra medlemmar och även för att få information från föreningen har vi en facebookgrupp i föreningen. Det är en sluten grupp enbart för föreningens medlemmar och det står alla som är med fritt att göra inlägg. Bjud gärna in andra medlemmar ni känner till gruppen. OBS felanmälan eller andra officiella ärende hanteras inte via denna grupp.

Fastighetsägarna, vår ekonomiska förvaltare, har en Boendeapp. Medlemmar i Brf Äpplet 1-5 kan ladda hem den till sin smartphone och använda den för att betala sin medlemsavgift, det är ett alternativ till papperavi eller e-faktura. Vi, Brf Äpplet 1-5, kan denna väg också skicka ut aktuella meddelanden till er.
Appen kommer att utvecklas med fler funktioner så håll ett öga på den. 2023, finns nu även en rubrik som heter Bibliotek och en Community-sida. Utforska gärna detta.
Kolla även in deras sida på webben


2023-06-14 Regler/Gemensamma förråd – Barnvagnar etc.
2023-06-14 Regler/Trapphus – Lösa saker i trapphus
2023-06-14 Brandsäkerhet – Lösa saker i trapphus
2023-06-01 Kontakt – Swish
2023-03-26 Regler – Uppdatering under Ombyggnad/renovering av lägenhet (byggavfall)
2023-03-13 Regler – Uppdateringar under Gårdmiljö, Husdjur och Trapphus
2023-03-13 Förvaltare Ekonomiskt – Nya funktioner i Fasighetsägarnas boendeapp.
2023-03-13 Information – Ny sida – Trivselregler
2023-02-26 Blanketter – Ansökan om ändring i lägenhet
2023-02-26 Krishantering – information om vår kontinuitetsplan för strömavbrott
2022-12-27 Brandsäkerhet – Hantering av rökvarnare
2022-11-19 Styrelsen, Lägenhetspärmen, Regler – Bredband, telefoni, TV och el
2022-09-24 Regler – Bredband, telefoni, TV och el, Gårdsmiljö (råttor), Husdjur (hundar), Källsortering (komposter)
2022-06-02 Information, Brandsäkerhet – Nya brandvarnare
2022-05-15 Förvaltare, Ekonomisk – Betala i tid, Bostadsrättshavare avlider
2022-03-24 Information – Bostadsrättsförening
2022-03-19 Lägenheter, skisser/fakta, Karta – Skyddsrum
2022 03-19 Regler – Gemensamma förråd, Våra parkeringsplatser, Brandsäkerhet – ”Säsongsdäck
2022-03-01 Förvaltare, Breviks samfällighetsförening
2021 -12-11 Förvaltare, Ekonomisk – Boendeapp
2021-12-11 Regler Nycklar och lås, Gemensamma förråd,
2021-11-15 Styrelsen, Lägenhetspärmen – Styrelsen efter årets stämma
2021-09-14 Regler – Tvättstugan, grovtvätt
2021-09-09 Brandsäkerhet
2021-09-09 Regler – Lägenhetsunderhåll, förebygga vattenskador, Att tänka på i badrummet, Trapphusen
2021-09-03 Regler – Lägenhetsunderhåll, “El, TV, Internet, tele”
2021-08-26 Regler – Lägenhetsunderhåll