Lägenhetsunderhåll

Underhåll av lägenheterna
Bostadsrättsinnehavaren har enligt våra stadgar skyldighet att underhålla sin egen lägenhet, inre delen + lägenhetsdörr. Den yttre delen (fasaderna, fönstrens utsida), stammar, trapphus och tvättstugor har bostadsrättsföreningen skyldighet att underhålla. Se vidare stadgarna.

Vid frågor kontakta vår fastighetsskötare, se under rubriken Förvaltare – Teknisk

Inredningsdags
Ingen håltagning får ske inne i våtutrymmena eftersom man då skadar fuktspärren.
Vid frågor kontakta styrelsen.

Ombyggnad / renovering av lägenhet
All renovering, alla större ändringar, såsom nedtagning/uppsättning av väggar, avstängningar av vatten eller element och ventilation skall förekommas av förfrågan hos styrelsen. Använd blanketten Ansökan om ändring i lägenhet och lämnas till Styrelsen för godkännande innan jobbet startas. Tidsfönster för störande ljud är vardagar mellan kl. 9 och 20. Mindre och kortvarande arbeten som du själv gör får också utföras lördagar kl. 11-17. Söndagar och helger vill vi ha så tyst som möjligt. Informera alltid dina grannar inför mer omfattande och störande arbeten. Ljud i fastighetens stomme transporteras till hela huset inte bara in till närmaste granne.

Upplägg av löst byggavfall utanför våra hus får ej ske, i container eller BigBag etc. krävs tillstånd. På marken som tillhör Breviks samfällighetsförening, gör förfrågan på vår blankett. På Lidingö Stads mark görs förfrågan hos polisen. Se Polisens information här.

— Om så ej sker, kan man bli återställningsskyldig —

Blanketten kan hämtas här

Så förebygger du vattenskador
Vattenskador är de besvärligaste och mest kostsamma skador man kan råka ut för. Uppbrutna golv och långa torktider blir ofta konsekvensen av en vattenskada. De kostar mycket pengar. Många vattenskador kan förhindras eller begränsas med olika skadeförebyggande åtgärder och genom att du är observant på läckagerisker.

Om du drabbas av en vattenskada ska du börja med att stänga av huvudkranen/ballofixen. Se till att alla familjemedlemmar vet var huvudkranarna/ballofixarna finns.

Regler om våtrum

 1. Allmänt.Branschreglergäller alltid. Utförande med godkända konstruktioner och enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Kakel och klinker.
  Om hantverkare anlitas ska denna vara medlem i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening, PER. Kräv behörighetslegitimation. Du får dessutom ett försäkringsskydd.
  Branschregler “Byggkeramikrådet” www.bkr.se
 3. VVS
  Branschregler “Säker Vatteninstallation” www.sakervatten.se
 4. Plastgolv.
  Branschregler “Svensk Våtrumskontroll” www.gvk.se
 5. Vid vattenskador.
  Renovering och ombyggnadsarbeten utförs av auktoriserad fackman – krav från försäkringsbolagen

Att tänka på i badrummet
Kontrollera ytmaterialen och rörgenomföringarna i hemmets våtrum. Om våtrummet har plastmatta eller plasttapet, kontrollera att de är hela. Lösa fogar, glipande tätningar och sprickor är tecken på att ytmaterialet är i dåligt skick. Kontrollera att plattorna sitter fast genom att knacka på dem försiktigt. Om plattorna har lossnat från underlaget kan det vara ett tecken på en vattenskada. Kontrollera också att silikonfogarna är hela. Silikonfogar i tvättrummet borde bytas ut cirka vart femte år. Notera att fogarna i kakelplattor eller klinkers inte är vattentäta. Kontrollera rörgenomföringar och golvbrunnar. Kom ihåg att förnya fuktisoleringen/spärrskiktet i badrummet i samband med renovering! 

Golvbrunn och avlopp
Det är medlem / hyresgäst som ombesörjer regelbunden rengöring av golvbrunn, avlopp och vattenlås i handfat och diskho. Vid långvarigt stopp hos er kan det bli stopp även hos din granne – det blir då en kostad för oss alla.
Stoppa fettpropparna !
Fett som hälls ner i diskhon är ett problem eftersom fettet stelnar och bildar proppar som kan skapa stopp i avloppsledningarna och leda till onödiga kostnader. Men, det är ett problem som är enkelt att undvika. Häll inte ut fett i diskhon. Torka i stället ur stekpannan, kastrullen och ugnsformen och samla upp överbliven matolja när du har lagat mat.

Att tänka på i köket
Diskmaskinen är en vanlig källa till läckage. Underlaget för maskinen ska vara vattentätt och uppvikt i bakkanten. Det är bra att sätta in ett särskilt diskmaskinsunderlägg. Det samlar upp och leder fram vattenläckage så att det upptäcks i tid. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera diskmaskinens slangar och kopplingar samt att maskineri och underlag är i skick. En läckagevakt kan också vara till nytta och betydligt begränsa skadans omfattning (om vakten är försedd med en funktion som stänger vattentillförseln).
Kyl och frys kan orsaka vatten- och mögelskador genom att kondensvatten läcker ut under skåpet. Det är bra att sätta in ett underlägg för kyl och frys.

Köksfläkt
Husen är utrustade med centrala fläktsystem. Vid byte av spiskåpa får därför fläkt med
motor ej installeras. En motordriven fläkt med kolfilter, får däremot installeras, men enbart under förutsättning att den inte ansluts till det centrala fläktsystemet. En ansökan om “Tillstånd för ändring i lägenhet” måste lämnas till styrelsen i god tid innan installationen görs.
Renslucka ska vara tillgänglig.

Ventilation
Huset är utrustat med mekanisk till- och frånluftsventilation.
Vid matlagning kan ökad ventilation åstadkommas med reglaget på spiskåpan. Ventiler finns i alla rum (i taket), glöm ej att dessa också skall rengöras kontinuerligt. Ventilens spjäll får ej ändras.

För att systemet ska fungera tillfredsställande måste ni med jämna mellanrum rengöra filtret i spiskåpan. Ventilationssystemet kontrolleras vart tredje år av föreningen. Då kontrolleras alla lägenheter, inklusive ventilationen i alla kök. Renslucka ska vara tillgänglig.

Värme
Rumstemperaturen i lägenheten regleras med termostatventiler, vilka är placerade på elementen. Termostaterna är förinställda för att ge en rumstemperatur på ca 21 grader.
När det är kallare nätter, så går elementen igång (för de som ej dragit ned vredet till 0).
På dagarna när det är soligt och varmt känner utomhusgivaren av att det är varmt, varför temperaturen sjunker i elementen.
När det blir kallt på natten, så hinner inte alltid systemet med att ställa om till den varmare temperaturen.
Så alla som tycker att det är för kallt – ni får ha tålamod med vårt klimat. Under jämna väderförhållanden fungerar givare och termostater bäst.
Se till att ha frächa tät- och dammlister i alla fönster för att slippa värmeförlust den vägen.
Du tätar så här eller kontaktar vår fastighetsskötare.
På sommaren då utetemperaturen kan gå upp så kan man tänka på att ha stängda fönster mot solsidan och dra ner persienner eller annat solskydd. Vädra gör man sedan på kvällen och natten.