Brandsäkerhet

Som bostadsrättsförening följer vi de regler som gäller för
systematiskt brandskyddsarbete SBA.
Egenkontroll sker 4 ggr/år, rökluckor inspekteras 1 ggr/år och de brandsläckare som sats upp tryckkontrolleras vart 5:e år.
Våra brandvarnare i allmänna utrymmen är uppkopplade, plockas någon ner eller blir felaktig så larmas det till SBA.

Inga privata ägodelar i trapphus
Trapphuset tillhör föreningens allmänna utrymmen. Håll trapphus och entréer fria från personliga tillhörigheter. Det är inte tillåtet att använda entré och våningsplan som en egen farstu. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av styrelsen.

Lagstadgat systematiskt brandskyddsarbete
Det är föreningen i egenskap av fastighetsägare som ansvarar för att ett gott branskydd upprätthålls, och kan till och med drabbas av vite om man inte sköter detta (lagen om skydd mot olyckor). Det är livsviktigt att det är fritt från barnvagnar, cyklar, skor, dörrmattor, leksaker, konstgjorda eller levande växter, rullatorer och annat lösöre. Vid brand måste ibland utrymning ske i ett rökfyllt och mörkt trapphus. Varje hinder utgör en snubbelrisk. Ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och brandkårspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat i trapphuset. Dessutom orsakar plaster i exempelvis pulkor och barnvagnsmadrasser giftig rökutveckling.

OBS! Trapphuset kan vara den enda utrymningsvägen för dig och dina grannar.

Vi accepterar ej heller brandfarliga varor i husen såsom vätskor, gas eller bildäck.
Se mer information i pdf-format nedan ”MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus”

Vi har brandsläckare monterade på våra entréplan och brandvarnare i trapphus, vindsförråd, miljörum i samtliga hus och i S. Kungsvägen 228/230 även tvättstugorna.
Tjuter brandvarnarna och det inte finns rök så lämna fastigheten, om det finns rök i trapphuset så stanna i lägenheten, ring 112 och vänta i lägenheten tills räddningspersonal hjälper dig ut.
Våra fastigheter har uppkopplade brandvarnare för ett säkrare boende. De uppkopplade brandvarnarna tjuter högt när de upptäcker rök eller snabb värmestegring.
Om det fortfarande finns rök kvar efter 30 sekunder skickas en pushnotis till er som är med i gruppen tillsammans med information om var brandvarnaren löst ut.
I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Du kan gå med i vår grupp och få larmsignal och pushnotis i en app om att en brandvarnare larmar. För att hämta Tryva-appen i vårt konto, tryck på följande länk i din telefon  Tryva

Varje lägenhetsinnehavare sköter sitt eget brandskydd. Rökvarnare är obligatoriskt, att även ha en brandfilt och eventuellt en brandsläckare är bra och att komplettera med en spisvakt/timer till spisen är att rekommendera då många bränder startar där.

Reagerar din brandvarnare på rök ?
De flesta brandvarnare i svenska hem är traditionella brandvarnare som genom en optisk sensor upptäcker rök i ett litet utrymme inne i brandvarnaren. Om sensorn eller rökkammaren blir smutsig, exempelvis efter golvslipning, kan brandvarnarens sensor sluta fungera. Testet skulle då bli ”Grönt ljus” trots att brandvarnaren är trasig.

Hur skall man testa traditionella brandvarnare ?
Det enda sättet att säkerställa en traditionell brandvarnares funktion är att utsätta den för rök. Då testar ni samtliga funktioner som är centrala för en brandvarnares funktion:
– Upptäckt av rök
– Batteri
– Siren
Rök på flaska finns att köpa på många ställen. Spraya kring brandvarnaren och säkerställ att den tjuter.

Sköt underhållet av brandvarnaren och byt ut den i tid
Lägenhetens innehavare, det vill säga den boende, ska se till att brandvarnaren fungerar. Brandvarnarens batteri och ljudsignal bör kontrolleras en gång i månaden med ett tryck på testknappen. För att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren bytas ut enligt tillverkarens anvisningar, i allmänhet med 5–10 års mellanrum. Brandvarnaren ska vara försedd med tillverkarens rekommenderade tidpunkt för byte av brandvarnare. Informationen finns vanligtvis på brandvarnarens botten.

Önskar ni hjälp med att införskaffa egen rökvarnare eller byta batteri i en befintlig så kontakta våran fastighetsskötare Lasse Sundström.

4 av 5 bränder beror på den mänskliga faktorn och kan då förhindras.

Här följer några viktiga dokument i pdf-format:
Tryva brandvarnare
Brandskydd hemma
Brandvarnare
Handbrandsläckare
MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus
Spisvaktsstandard
MSB Gasolhantering