Brandsäkerhet

Brandskyddsansvarig i styrelsen är Adriana Lejonrike

Som bostadsrättsförening följer vi de regler som gäller för
systematiskt brandskyddsarbete SBA. Egenkontroll sker 4 ggr/år,
rökluckor inspekteras 1 ggr/år och de brandsläckare som sats upp
tryckkontrolleras vart 5:e år.
Våra brandvarnare i allmänna utrymmen är uppkopplade, plockas någon ner eller blir felaktig så larmas det till SBA.

Förutom tekniska kontroller på dörrstängare, rökluckor, brandvarnare, brandsläckare kontrollerar vi utrymningsvägar och icke relevanta föremål i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, förråd etc. kommer att rensas bort.
Vi accepterar soffa/stol och litet bibliotek vid entréer, barnvagn/rullator under trappa på entréplan och enstaka rullator på andra plan om de inte hindrar utrymning.
Vi accepterar ej egna dörrmattor, skor, stavar etc. i trapphusen.
Vi accepterar ej heller brandfarliga varor i husen såsom vätskor, gas eller bildäck.
Se mer information i pdf-format nedan ”MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus”

Vi har brandsläckare monterade på våra entréplan och brandvarnare i trapphus, vindsförråd, miljörum ochn tvättstugor i S. Kungsvägen 228/230.
Tjuter brandvarnarna och det inte finns rök så lämna fastigheten, om det finns rök i trapphuset så stanna i lägenheten, ring 112 och vänta i lägenheten tills räddningspersonal hjälper dig ut.
Våra fastigheter har uppkopplade brandvarnare för ett säkrare boende. De uppkopplade brandvarnarna tjuter högt när de upptäcker rök eller snabb värmestegring.
Om det fortfarande finns rök kvar efter 30 sekunder skickas en pushnotis till er som är med i gruppen tillsammans med information om var brandvarnaren löst ut.
I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Du kan gå med i vår grupp och få larmsignal och pushnotis i en app om att en brandvarnare larmar. För att hämta Tryva-appen i vårt konto, tryck på följande länk i din telefon  Tryva

Varje lägenhetsinnehavare sköter sitt eget brandskydd. Rökvarnare är obligatoriskt, att även ha en brandfilt och eventuellt en brandsläckare är bra och att komplettera med en spisvakt/timer till spisen är att rekommendera då många bränder startar där.

Reagerar din brandvarnare på rök ?
De flesta brandvarnare i svenska hem är traditionella brandvarnare som genom en optisk sensor upptäcker rök i ett litet utrymme inne i brandvarnaren. Om sensorn eller rökkammaren blir smutsig, exempelvis efter golvslipning, kan brandvarnarens sensor sluta fungera. Testet skulle då bli ”Grönt ljus” trots att brandvarnaren är trasig.

Hur skall man testa traditionella brandvarnare ?
Det enda sättet att säkerställa en traditionell brandvarnares funktion är att utsätta den för rök. Då testar ni samtliga funktioner som är centrala för en brandvarnares funktion:
– Upptäckt av rök
– Batteri
– Siren
Rök på flaska finns att köpa på många ställen. Spraya kring brandvarnaren och säkerställ att den tjuter.

Moderna brandvarnare testar sig automatiskt
Det enklaste sättet att testa brandvarnare är att använda de som testar sig själva.
Vi rekommenderar att ersätta traditionella brandvarnare med uppkopplade brandvarnare (ex Tryva) som löpande gör en diagnos. Då kan ägaren av brandvarnaren säkerställa i appen att samtliga brandvarnare fungerar. Vid behov av service skickas en push notis med lämplig åtgärd, exempelvis rengöring av rökkammaren.

Sköt underhållet av brandvarnaren och byt ut den i tid
Lägenhetens innehavare, det vill säga den boende, ska se till att brandvarnaren fungerar. Brandvarnarens batteri och ljudsignal bör kontrolleras en gång i månaden med ett tryck på testknappen. För att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren bytas ut enligt tillverkarens anvisningar, i allmänhet med 5–10 års mellanrum. Brandvarnaren ska vara försedd med tillverkarens rekommenderade tidpunkt för byte av brandvarnare. Informationen finns vanligtvis på brandvarnarens botten.

Önskar ni hjälp med att införskaffa egen rökvarnare eller byta batteri i en befintlig så kontakta våran fastighetsskötare Lasse Sundström.

4 av 5 bränder beror på den mänskliga faktorn och kan då förhindras.

Här följer några viktiga dokument i pdf-format:
Tryva brandvarnare
Brandskydd hemma
Brandvarnare
Handbrandsläckare
MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus
Spisvaktsstandard
MSB Gasolhantering