Brandsäkerhet

Brandskyddsansvarig i styrelsen är Mats Chatelain

Som bostadsrättsförening följer vi de regler som gäller för
systematiskt brandskyddsarbete SBA. Egenkontroll sker 4 ggr/år,
rökluckor inspekteras 1 ggr/år och de brandsläckare som sats upp
tryckkontrolleras vart 5:e år.
Test av våra rökvarnare kommer att ske någon kväll i första
veckan på varje kvartal.

Förutom tekniska kontroller på dörrstängare, rökluckor, rökvarnare, brandsläckare kontrollerar vi utrymningsvägar och icke relevanta föremål i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, förråd etc. kommer att rensas bort.
Vi accepterar soffa/stol och litet bibliotek vid entréer, barnvagn/rullator under trappa på entréplan och enstaka rullator på andra plan om de inte hindrar utrymning.
Vi accepterar ej egna dörrmattor, skor, stavar etc. i trapphusen.

Vi har brandsläckare monterade på våra entréplan och rökvarnare i trapphus, vindsförråd, pappersåtervinningsrum och korridoren in till tvättstugan (S. Kungsvägen 228/230).
Tjuter rökvarnaren i trapphuset och det inte finns rök där så lämna fastigheten, om det finns rök i trapphuset så stanna i lägenheten, ring 112 och vänta i lägenheten tills räddningspersonal hjälper dig ut.

Det är viktigt att varje lägenhetsinnehavare sköter sitt eget brandskydd. Rökvarnare är obligatoriskt, att även ha en brandfilt och eventuellt en brandsläckare är bra.
att komplettera med en spisvakt/timer till spisen är att rekommendera då många bränder startar där. Önskar ni hjälp med att införskaffa egen rökvarnare eller byta batteri i en befintlig så kontakta våran fastighetsskötare Lasse Sundström.

4 av 5 bränder beror på den mänskliga faktorn och kan då förhindras.

Här följer några viktiga dokument i pdf-format:
Brandskydd hemma
Brandvarnare
Handbrandsläckare
Brandsäkerhet i flerbostadshus
Spisvaktsstandard
MSB Gasolhantering