Brandsäkerhet

Brandskyddsansvarig i styrelsen är Adriana Lejonrike

Som bostadsrättsförening följer vi de regler som gäller för
systematiskt brandskyddsarbete SBA. Egenkontroll sker 4 ggr/år,
rökluckor inspekteras 1 ggr/år och de brandsläckare som sats upp
tryckkontrolleras vart 5:e år.
Våra brandvarnare i allmänna utrymmen är uppkopplade, plockas någon ner eller blir felaktig så larmas det till SBA.

Förutom tekniska kontroller på dörrstängare, rökluckor, brandvarnare, brandsläckare kontrollerar vi utrymningsvägar och icke relevanta föremål i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, förråd etc. kommer att rensas bort.
Vi accepterar soffa/stol och litet bibliotek vid entréer, barnvagn/rullator under trappa på entréplan och enstaka rullator på andra plan om de inte hindrar utrymning.
Vi accepterar ej egna dörrmattor, skor, stavar etc. i trapphusen.
Vi accepterar ej heller brandfarliga varor i husen såsom vätskor, gas eller bildäck.
Se mer information i pdf-format nedan ”MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus”

Vi har brandsläckare monterade på våra entréplan och brandvarnare i trapphus, vindsförråd, miljörum ochn tvättstugor i S. Kungsvägen 228/230.
Tjuter brandvarnarna och det inte finns rök så lämna fastigheten, om det finns rök i trapphuset så stanna i lägenheten, ring 112 och vänta i lägenheten tills räddningspersonal hjälper dig ut.
Våra fastigheter har uppkopplade brandvarnare för ett säkrare boende. De uppkopplade brandvarnarna tjuter högt när de upptäcker rök eller snabb värmestegring.
Om det fortfarande finns rök kvar efter 30 sekunder skickas en pushnotis till er som är med i gruppen tillsammans med information om var brandvarnaren löst ut.
I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Du kan gå med i vår grupp och få larmsignal och pushnotis i en app om att en brandvarnare larmar. För att hämta Tryva-appen i vårt konto, tryck på följande länk i din telefon  Tryva

Det är viktigt att varje lägenhetsinnehavare sköter sitt eget brandskydd. Rökvarnare är obligatoriskt, att även ha en brandfilt och eventuellt en brandsläckare är bra och att komplettera med en spisvakt/timer till spisen är att rekommendera då många bränder startar där. Önskar ni hjälp med att införskaffa egen rökvarnare eller byta batteri i en befintlig så kontakta våran fastighetsskötare Lasse Sundström.

4 av 5 bränder beror på den mänskliga faktorn och kan då förhindras.

Här följer några viktiga dokument i pdf-format:
Tryva brandvarnare
Brandskydd hemma
Brandvarnare
Handbrandsläckare
MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus
Spisvaktsstandard
MSB Gasolhantering