Balkonginglasning

Bostadsrättsinnehavaren ansöker själv om bygglov från kommunen (ofta hjälper entreprenören till med detta).
Exempel på entreprenörer: Balkongrutan tel. 020 150 002, Nordiska Profilsystem tel. 08 410 261 11, Nika 08 410 417 63.
Innan inglasning startar måste ”Ansökan om ändring av lägenhet” i god tid lämnas till styrelsen för godkännande. Till Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad ska lägenhetsinnehavaren dessutom lämna uppgifter om en certifierad kontrollansvarig och en kontrollplan för arbetet.
Därefter ger vår styrelse startbesked för inglasningen.