Balkonginglasning

Bostadsrättsinnehavaren ansöker själv om bygglov från kommunen (ofta hjälper entreprenören till med detta).
Exempel på entreprenörer:
Balkongrutan Mälardalen AB tel. 020 15 00 02,
Nordiska Inglasningar AB tel. 08 557 695 14,
Nika Inglasning AB 08 410 417 63,
Svenska Lumon AB 010 150 21 00.
Innan inglasning startar måste ”Ansökan om ändring av lägenhet” i god tid lämnas till styrelsen för godkännande. Till Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad ska lägenhetsinnehavaren dessutom lämna uppgifter om en certifierad kontrollansvarig och en kontrollplan för arbetet.
Därefter ger vår styrelse startbesked för inglasningen.