Husdjur

NÅGRA RÅD ANGÅENDE HUSDJUR

Låt inte hunden vara utan tillsyn i lägenheten hela dagen. En ensam hund är oftast en olycklig hund som dessutom kan vara störande.
Ha inte liggplats för hunden eller katten på balkongen. Kiss kan rinna ner till grannen inunder och hårtuffsar flyga runt. Det sistnämnda kan vara särskilt besvärande för eventuella närboende allergiker.
I Lidingö Stad ska hundar vara kopplade i parkområden, Breviks samfällighet är ett parkområde. Detta gäller för att visa hänsyn till hundrädda personer och andra djur som inte vill umgås eller bli jagade.
Även gäller att föroreningar efter hundar ska plockas upp inom följande områden och nära anslutningar därtill: Gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och planteringar samt anlagda gräsmattor och lekplatser.
Se Lidingö Stad, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunalfullmäktige den 30 september 2019. (17-18§).
Hundar får ej rastas, kissa eller bajsa, vid våra entréer eller dess närområde.
Närmaste Hundrastgård ligger i närheten av Breviks hamn och är ett 5 000 kvadratmeter stort område med ett 1,6 meter högt stängsel så att inte rådjur och annat vilt kan hoppa in.

Har du katt, så måste du hålla den borta från barnens sandlådor.