Försäkringar

Säkerhetsdörr
Er lägenhet är utrustad med s.k. säkerhetsdörr. Anmäl detta till ert försäkringsbolag så kan ni få lägre premie (gäller ej alla försäkringsbolag) för er hemförsäkring.
Dörrtyp:
***SWEDOOR 7 Typ S 6-G, Brandklass B30, Ljudklass 30 dB, Typgodkännandebevis nr 4669/86

Bostadsrättstillägg
Alla medlemmar skall teckna bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.
Tillägget minskar självrisken rejält om t ex en vattenskada skulle drabba er lägenhet och som påverkar övriga i huset. I annat fall får ni betala föreningens självrisk som är betydligt dyrare.

Brandvarnare
Vi vill uppmärksamma Er om att införskaffa en brandvarnare.
Detta är också en billig livförsäkring.

Ohyres- och skadedjursbekämpning
Via vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar har vi fullserviceavtal med Anticimex som sköter sanering av ohyra respektive skadedjur.
Vid skada ring Anticimex: 075-245 10 00 eller www.anticimex.se