Förvaltare

Brf äpplet 1-5 har valt att låta externa förvaltare ta hand om både den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Markunderhållet, sommar och vinter har lagts ut på entreprenad av Brevik Samfällighet.
Vi har två städdagar per år, vår och höst, då vi delvis hjälper till att sköta vår trädgård.