Avgifter

Frågor kring betalningar av medlemsavgifterna etc. eller att man vill byta betalningsmetod, löser man själv genom att kontakta vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna i Sthlm AB.
Se information under rubriken Förvaltare / Ekonomisk