Avgifter

Frågor kring betalningar av månadsavgifterna eller vill byta till postgiro/bankgiro, ringer man till Fastighetsägarna i Sthlm AB.
Se information under rubriken Förvaltare / Ekonomisk