Blanketter

Tänk på att skicka in i god tid så att styrelsen kan ta upp begäran/ansökan på ett ordinarie styrelsemöte som sker en gång per månad.

En ändring av lägenhet får inte påbörjas innan begäran är godkänd av styrelsen.
Samma sak gäller andrahandsupplåtelse.

Om du fått tillstånd av styrelsen att hyra ut i andra hand måste du informera övriga boende i huset vilka de tillfälliga hyresgästerna är och hur länge de ska bo i din lägenhet. Gör det skriftligen eller muntligen.

Anhöriglista

Skulle det kännas tryggt att styrelsen har anhöriguppgifter
i händelse av att något skulle inträffa?


Föreningen har på förekommen anledning upprättat en anhöriglista.

Vill du ha med någon i anhöriglistan fyll i blanketten och lämna gärna hela denna lapp i husvärdens brevlåda (husvärdens namn i ditt hus står på anslagsanslagstavlan i entrén). Eller lämna lappen i styrelsens brevlåda på Södra Kungsvägen 228.

Det är givetvis helt frivilligt att delta. Inlämnade uppgifter behandlas konfidentiellt och är inlåsta i kassaskåp.

Anhörighetsförteckning är bra att ha om någonting händer dig i lägenheten som gör att du inte kan förmedla dig med omvärlden eller om det händer något med lägenheten och vi inte kan nå dig. Tanken är att styrelsen i så fall ska kunna kontakta din anhörig.