Bredband, telefoni, TV och el

Breviks samfällighet har tecknat avtal med Tele2, bredband 250/50Mbit/s, IP-telefoni bas (gruppavtal) och TVbas (distrubutionsavtal). Detta ingår i vår bostadsrättsförenings medlemsavgift.
Det är varje enskilt hushålls uppgift att själv kontakta Tele 2 för att koppla upp sig mot bredbandsavtalet eller höja den ursprungliga bredbandshastigheten 100-150Mbit/s, hänvisa till Breviks samfällighets avtal. Nya kunder får den utrustning som behövs kostnadsfritt. Alla frågor kring tillval och andra tillägg samt frågor av teknisk karaktär som rör avtalet ställs direkt Tele 2 kundservice för gruppavtal telefon 0775/17 17 20.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

Följande abonnemangsfria digitala tv-kanalersänds just nu på våra adresser (TVbas grundutbud)

www.tele2.se

FiberKoax-adress är en adress som är ansluten till vårt kabelnät, med uttag som vi tidigare kallade för ”tre hål i väggen”. 
Uttaget med skruvanslutning (oftast märkt DATA) används för att ansluta din router för Bredband och Fast telefoni. Det släta uttaget (oftast märkt TV) används för att ansluta din tv eller tv-utrustning. TV-signalen är digital så TVn måste ha en DVB-C modul för att kunna visa basutbudet. Alternativet är att signalen går via Tele2:s TV hub (digitalbox) som man beställer separat.

Alla medlemmar har också möjlighet att använda sig av Tele2 Play-Appen eller logga in på tele2play.se för att där kunna se vårt utbud av TV kanaler.

Information och tips
Kom igång med digital-tv
Hitta ditt lokala nätverks-ID/nätnummer
Kom igång med din grundversion av Tele2 Play

Felanmälan görs till 90 222 eller Tele 2 kundservice


Vill Ni ha fler fasta telefonjack (ej IP) måste ni kontakta Telia på egen bekostnad.


Elmätare och huvudsäkring är placerad i källarens Elundercentral. Här finns en mätare för varje lägenhet. Vill ni kontrollera Er förbrukning eller byta huvudsäkring måste ni ta kontakt med vår fastighetsskötare.
Ytterbelysning på balkong. I lägenheten finns förberedelse för dragning av el till belysningen – dosor, rör och dragtråd.