El, TV, internet, tele

Elmätare och huvudsäkring är placerad i källarens Elundercentral. Här finns en mätare för varje lägenhet. Vill ni kontrollera Er förbrukning eller byta huvudsäkring måste ni ta kontakt med vår fastighetsskötare.

Från första mars 2017 ingår bredband med hastighet 100 Mbit/sekund (Uppgraderat till 250 Mbit/s 2021-02-01, kontakta Tele2 för aktivering) och abonnemang för fast bredbandstelefoni i bostadsrättsavgiften. Trådlös router ingår i abonnemanget.
Samtalsavgifter för telefoni tillkommer. Grundutbudet när det gäller TV-kanalerna ingår. 

Vad behöver du göra ?
Kontakta Tele2 på telefon 90 222 för att koppla upp dig enligt Breviks Samfällighets avtal med Tele2.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

www.tele2.se

Vill Ni ha fler fasta telefonjack (ej IP) måste ni kontakta Telia på egen bekostnad.

Ytterbelysning på balkong. I lägenheten finns förberedelse för dragning av el till belysningen – dosor, rör och dragtråd.