Breviks Samfällighetsförening

Föreningens uppgift är att i Brevik förvalta en gemensamhetsanläggning som består av centralantenn, grönytor, gångstråk och lekplatser samt anordningar för dagvatten. Området omfattar kvarteren Breviks gård, Äpplet och Päronet.

Breviks samfällighets hemsida

Mailsadress till samfälligheten: breviksamfällighet@gmail.com
Hemsida: https://brevikssamfallighet.com

Org.nr 716420-8550

Området innehåller tre boendeformer:

  • Hyresrätter i Breviks Centrum (Carl Urban), förvaltare Kilen AB.
  • Bostadsrätter Brf Breviks gård, Brf Huvudgården, Brf Äpplet 1-5.
  • Parhus 23 st.

Samtliga fastighetsägare är medlemmar i samfälligheten.

Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen på mail:
valberedningbreviksamfallighet@gmail.com
senast 2022-03-23
, se infobrev här

Föreningen bildades 1993 och den sköts av en styrelse, vilken väljs på föreningsstämma varje år i april. Styrelsen upphandlar entreprenörer för sommarskötsel av gräsytor och häckar och vinterunderhåll av våra gång- och cykelvägar. Den skall också upprätta en plan för underhåll och förnyelse av området så att erforderliga medel skall kunna avsättas i en fond. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan de ingående fastigheterna utifrån antal bostadslägenheter (244 st.).

Breviks samfällighet har tecknat avtal med Tele2, bredband 250/50Mbit/s, IP-telefoni bas (gruppavtal) och TVbas (distributionsavtal). Detta ingår i vår samfällighetsförenings medlemsavgift. Det är varje enskilt hushålls uppgift att själv kontakta Tele 2 för att koppla upp sig mot bredbandsavtalet eller höja den ursprungliga bredbandshastigheten 100-150Mbit/s, hänvisa till Breviks samfällighets avtal. Nya kunder får den utrustning som behövs kostnadsfritt. Alla frågor kring tillval och andra tillägg samt frågor av teknisk karaktär som rör avtalet ställs direkt Tele 2 kundservice för gruppavtal telefon 0775/17 17 20.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

Följande abonnemangsfria digitala tv-kanalersänds just nu på våra adresser (TVbas grundutbud)