Entréer och trapphusen

Entréerna.
Se till att ytterdörren stängs, vi vill inte ha objudna besökare. Entrédörren får absolut ej ställas upp med föremål som kvast eller skruvmejsel i listen, följ anvisning på entrétavlan om uppställd dörr och återställ när ni är klara. Öppen dörr lämnas aldrig obevakad.

Inga privata ägodelar i trapphus
Trapphuset tillhör föreningens allmänna utrymmen. Håll trapphus och entréer fria från personliga tillhörigheter. Det är inte tillåtet att använda entré och våningsplan som en egen farstu. En bostadsrättshavare får alltså inte förvara någonting alls i trapphuset, utan att ha fått ett tillstånd av styrelsen.

Lagstadgat systematiskt brandskyddsarbete
Det är föreningen i egenskap av fastighetsägare som ansvarar för att ett gott branskydd upprätthålls, och kan till och med drabbas av vite om man inte sköter detta (lagen om skydd mot olyckor). Det är livsviktigt att det är fritt från barnvagnar, cyklar, skor, dörrmattor, leksaker, konstgjorda eller levande växter, rullatorer och annat lösöre. Vid brand måste ibland utrymning ske i ett rökfyllt och mörkt trapphus. Varje hinder utgör en snubbelrisk. Ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och brandkårspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat i trapphuset. Dessutom orsakar plaster i exempelvis pulkor och barnvagnsmadrasser giftig rökutveckling.

OBS! Trapphuset kan vara den enda utrymningsvägen för dig och dina grannar.

Trivsamt med rent och fint trapphus
Det ligger i allas intresse att hålla trapphuset så fritt som möjligt. Det är inte heller tillåtet att lägga ut torkmattor framför lägenhetsdörrarna eller vid sidan av dörren, eftersom det förhindrar städning. Dörrmattor utgör även risk för halk- och snubblingsolyckor samt kan utgöra brandrisk. Att hålla trapphusen fria är också att visa hänsyn till städpersonal som skall kunna städa effektivt utan att hindras av saker som förvaras i trapphusen.

Belysningen är s.k. sparbelysning som tänds och släcks automatiskt.

Vi vill här påminna om, att vi själva står för våra kostnader. Alla ombeds att se till att våra trapphus ej nedsmutsas eller skräpas ned i onödan.