Trapphusen

Belysningen är s k sparbelysning som tänds och släcks automatiskt.

På förekommen anledning vill vi här påminna om, att vi står själva för våra kostnader. Alla ombeds att se till att våra trapphus ej nedsmutsas i onödan.
Vi hyr mattor för att ej få in så mycket sand, jord mm.
Egna dörrmattor i trapphuset är ej tillåtet, de försvårar vår trapphusstädning.

Av brandsäkerhetsskäl får inga lösa föremål ställas i trapphusen, undantag rullatorer om de ej hindrar utrymning. Barnvagnar, cyklar, pulkor etc. ska förvaras i våra gemensamma förråd.
Inte heller utanför vindsförråd ska personliga föremål placeras.