Karta

Hus 7 till 11 är vår förening ”Brf Äpplet 1-5”

karta

Vill du se vad samfälligheten ansvarar för när det gäller snöröjning och sandning så är det de fält som är svartmålade i kartan nedan, rödmarkering är snöupplag. Resten av vägar och gångvägar ansvarar Lidingö Stad för.

I våra 5 fastigheter finns inga skyddsrum då de är byggda efter det att kravet fanns. Närmaste finns ca. 100 meter norr om oss (på andra sidan av Lidingöbanan).
För att se aktuell information om placering så gå in på
MSB:s skyddsrumskarta

Denna karta är hämtad från MSB 2022-03-19