Parabol

Parabolantenn får sättas upp med styrelsens godkännande på följande sätt. Det är endast tillåtet att montera den på balkongen innanför räcket, den får ej synas utifrån, detta gäller även altan.