Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Ordförande
Johanna Kirsten, Äppelstigen 2

Vice ordförande och sekreterare
Adriana Lejonrike, Södra Kungsvägen 230

Kassör
Lisa Rudérus, Äppelstigen 2

Ledamot
Patrik Greiborn, Södra Kungsvägen 228

Ledamot
Vakant

Suppleant
Annie Antranikian, Äppelstigen 4

Suppleant
Lena Lövqvist, Södra Kungsvägen 228

Kontakta styrelsen

Revisorer
Angelika Thor, ABC Revision och Jenny Gentele, ABC Revision, revisorssupleant

Valberedning
Lina Norola Gernandt, Västra Allén 16
Rolf Bergelin, S Kungsvägen 228
Nina Burvall, Västra Allén 16
Tobias von Weber, Västra Allén 16

Planerade styrelsemöten andra halvåret 2024
(uppehåll juli) 5 aug, 2 sep, 7 okt, 4 nov och 2 dec