Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021/2022


Ordförande/husvärdAndreas
Andreas Norola Gernandt
Västra Allén 16
Telefon: 070-720 53 31
Mail: andreasnorola @ hotmail.com

Vice ordförande/husansvarig/hemsidan/SBA
Mats Chatelain
Äppelstigen 2
Telefon: 08-766 11 14, 070-593 94 50
Mail: mats.chatelain @ gmail.com

Sekreterare/information/husvärdAdriana
Adriana Lejonrike
Södra Kungsvägen 230
Telefon: 070-731 33 61
Mail:  gladatavlan @ hotmail.com

Kassör/husvärd
Johanna Kirsten
Äppelstigen 2
Telefon: 073-654 33 68
Mail: johanna.kirsten @ hotmail.se

SuppleantBo
Bo Sahlholm
Södra Kungsvägen 228
Telefon: 070-635 30 29
Mail: bo.sahlholm @ hotmail.com

Ledamot/gårdsansvarig/husvärd
Eddie Bowler
Södra Kungsvägen 228
Telefon: 073-695 40 09
Mail: eddiebowler @ me.com

Suppleant/P-platser/däckförråd/husvärd
Annie Antranikian
Äppelstigen 4
Telefon: 070-018 78 27
Mail: annie.antranikian @ gmail.com

Revisorer
Angelika Thor, ABC Revision
Martin Feltenborn, ABC Revision (suppleant)

Valberedning
Anders Rosswall, Äppelstigen 2
Lisa Rudérus, Äppelstigen 2
Rolf Bergelin, S Kungsvägen 228
Cecilia Alpsten, S Kungsvägen 228

Planerade styrelsemöten hösten 2022
8 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december