Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Ordförande
Johanna Kirsten, Äppelstigen 2

Vice ordförande och sekreterare
Adriana Lejonrike, Södra Kungsvägen 230

Kassör
Lisa Rudérus, Äppelstigen 2

Ledamot
Patrik Greiborn, Södra Kungsvägen 228

Ledamot
Eddie Bowler, Södra Kungsvägen 228

Suppleant
Annie Antranikian, Äppelstigen 4

Suppleant
Lena Lövqvist, Södra Kungsvägen 228

Kontakta styrelsen

Revisorer
Angelika Thor, ABC Revision och Jenny Gentele, ABC Revision, revisorssupleant

Valberedning
Lina Norola Gernandt, Västra Allén 16
Rolf Bergelin, S Kungsvägen 228
Nina Burvall, Västra Allén 16
Tobias von Weber, Västra Allén 16

Planerade styrelsemöten första halvåret 2024
8 jan, 5 feb, 4 mar, 8 apr, 6 maj och 3 jun (uppehåll juli)