Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022/2023


Ordförande/medlemsärenden/husvärd
Andreas Norola Gernandt
Västra Allén 16

Vice ordförande/husansvarig/hemsidan
Mats Chatelain
Äppelstigen 2

Sekreterare/information/arkiv/SBA/husvärd
Adriana Lejonrike
Södra Kungsvägen 230

Kassör/husvärd
Johanna Kirsten
Äppelstigen 2

Suppleant/postansvarig
Bo Sahlholm
Södra Kungsvägen 228

Ledamot/gårdsansvarig/husvärd
Eddie Bowler
Södra Kungsvägen 228

Suppleant/försäkringar/P-platser/däckförråd/husvärd
Annie Antranikian
Äppelstigen 4

Organisation,ansvarsområden och rutiner år 2022/2023

Kontakta styrelsen

Revisorer
Angelika Thor, ABC Revision
Martin Feltenborn, ABC Revision (suppleant)

Valberedning
Lisa Rudérus, Äppelstigen 2
Rolf Bergelin, S Kungsvägen 228
Nina Burvall, Västra Allén 16
Tobias von Weber, Västra Allén 16

Planerade styrelsemöten hösten 2023
7 augusti
4 september
2 oktober
6 november
4 december