Kontaktuppgifter

Om lägenheten ska lämnas tom eller utan tillsyn under en längre tid, måste styrelsen få aktuella kontaktuppgifter, så att ägaren snabbt kan nås i händelse av vattenskada, inbrott eller andra problem.


Anhöriglista

Skulle det kännas tryggt att styrelsen har anhöriguppgifter
i händelse av att något skulle inträffa?


Föreningen har på förekommen anledning upprättat en anhöriglista.

Vill du ha med någon i anhöriglistan fyll i blanketten och lämna den i styrelsens brevlåda på Södra Kungsvägen 228.

Det är givetvis helt frivilligt att delta. Inlämnade uppgifter behandlas konfidentiellt och är inlåsta i kassaskåp.

Anhörighetsförteckning är bra att ha om någonting händer dig i lägenheten som gör att du inte kan förmedla dig med omvärlden eller om det händer något med lägenheten och vi inte kan nå dig. Tanken är att styrelsen i så fall ska kunna kontakta din anhörig.