Teknisk

LS Fastighetssupport sköter om våra hus from 2018-12-01
och det är Lasse Sundström som är vår fastighetsskötare.

Kostnader som uppstår inne i lägenheten, debiteras på medlemmen efter det att styrelsen kontrollerat fakturan.

Felanmälan görs till 070-454 22 42,
lasse @ lsfastighetssupport.se
eller fyll i formulärTelefonnumret är bemannat vardagar mellan 9:00 till 10:00, övrig tid använd röstbrevlådan eller SMS.

Akuta fel under jourtid 16:00 till 7:00 och helger

Kontakta BK-Jour 08-714 82 10. Detta gäller vattenläckage, stamstopp, elfel, fel på värmesystemet, stormskador m.m . Med andra ord där det finns risk för skador på fastigheten eller fara för tredje part.
Har ni själva orsakat felet/skadan så begär en prisuppgift, en utryckning kan kosta från 4000 Kr och uppåt.

Hissfel

Gör en felanmälan till LS Fastighetssupport enligt ovan.
Har någon fastnat i hissen, så ljuder larmsignal endast i huset, kontakta i första hand
LS Fastighetssupport i andra och sist Shindler Hiss AB på 020-31 33 33

Arbeten i din lägenhet

LS Fastighetssupport kan hjälpa dig med diverse arbeten som t.ex.
– Mindre målnings- och snickeriarbeten
– Byte av tät- och dammlister i fönster.  Pris 2021 280:-/enkelfönster
– Byte av koppelhakar på balkongdörr (som håller ihop dörrhalvorna).
   Pris 2021 255:-/dörr
– Byte av kranpackningar
– Hjälp vid stopp i avlopp
– Förmedling av el- och VVS-arbeten.
LS Fastighetssupport lämnar alltid en kostnadsuppskattning innan arbetet om så önskas. ROT/RUT erbjuds om åtgärden omfattas av det.

Persiennarbeten hänvisar vi till Lidingö persiennfabrik 08-766 10 16

Bredband / TV / IP-telefoni (Tele2 ingår i medlemsavgiften)

Ring  Tele2 90 222 eller kontakta support på  www.tele2.se.

Ohyres- och skadedjursbekämpning

Ring försäkringsbolaget Länsförsäkringar 08-562 830 00
som sköter om sanering av ohyra respektive skadedjur.

Gatubelysning

Har du frågor eller vill anmäla ett fel kan du kontakta Bogfelts installation och entreprenad AB som sköter driften och underhållet av belysningen på Lidingö.
Uppge vilken gata det är i Brevik och vilket nummer belysningsstolpen har.
Bogfelts installation och entreprenad AB
Telefon: 08-731 46 71
Anmälningsformulär