Stämma

Ordinarie föreningsstämma den 27 oktober 2022, kl.18:30
kommer att hållas i föreningslokalen på Södra Kungsvägen 238, nedre ingången på plan -1.

Ärenden som medlem önskar få behandlade på föreningsstämman
ska skriftligen anmälas till styrelsen senast den 2 oktober 2022.

Kallelse och dagordning hämtas här

Fullmakt
Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Hämta blankett:
FULLMAKT att rösta på stämman 2022

Årsredovisningen och andra handlingar finns tillgängliga utanför styrelserummet på Södra Kungsvägen 228 från och med onsdagen den 13 oktober.


Valberedningen söker förstärkning!
På årsstämman den 27/10 är det dags att bland annat välja valberedning för kommande verksamhetsår. Är du beredd att hjälpa till med den viktiga uppgiften? Eller känner du till någon annan som du tror vore lämplig? Vi tar tacksamt emot alla tips.
Kontakta :
Lisa på lisaruderus@hotmail.com 
Rolf på rolfsunebergelin68@gmail.com 
Cecilia på cecilia.alpsten@gmail.com
Anders på anders.rosswall@gmail.com  
Gör det snarast, tack!


Här finner du protokoll från ordinarie- och extra-föreningsstämmor
i Brf Äpplet 1-5 i pdf-format
Klicka på länkarna nedan.
Protokoll 28 oktober 2021
Protokoll 28 oktober 2020
Protokoll 13 november 2019
Protokoll extrastämma 18 oktober 2019
Protokoll 24 oktober 2018
Protokoll 19 maj 2018 Extra stämma
Protokoll 25 oktober 2017
Protokoll 26 oktober 2016
Protokoll  21 oktober 2015        Övriga frågor
Protokoll  20 oktober 2014
Protokoll_23 oktober 2013       Övriga frågor
Protokoll_24 oktober 2012
Protokoll_24 oktober 2011
Protokoll_13 oktober 2010