Stämma 2023

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas onsdagen den 25 oktober kl.18:30 i lokalen på Södra Kungsvägen 238, nedre ingången på plan -1.

Ärenden som medlem önskarfå behandlade på föreningsstämma ska skriftligen anmälas till styrelsen senast 1 oktober 2023


Senaste ordinarie föreningsstämma ägde rum den 27 oktober 2022
Vill du se hur kallelsen och dagordningen såg ut så hämtas den här

Du hittar årsredovisningen digitalt under rubriken Ekonomi
Bilaga 1, 2 och 4, enl. protokollet, kan fås på begäran.


Här finner du protokoll från ordinarie- och extra-föreningsstämmor
i Brf Äpplet 1-5 i pdf-format
Klicka på länk nedan.

Protokoll 27 oktober 2022
Protokoll 28 oktober 2021
Protokoll 28 oktober 2020
Protokoll 13 november 2019
Protokoll extrastämma 18 oktober 2019
Protokoll 24 oktober 2018
Protokoll 19 maj 2018 Extra stämma
Protokoll 25 oktober 2017
Protokoll 26 oktober 2016
Protokoll  21 oktober 2015        Övriga frågor
Protokoll  20 oktober 2014
Protokoll_23 oktober 2013       Övriga frågor
Protokoll_24 oktober 2012