Stämma

Ordinarie föreningsstämma den 28 oktober 2021, kl.18:30
kommer att hållas utomhus mellan Södra Kungsvägen 228
och Västra Allén 16.

Ärenden som medlem önskar få behandlade på föreningsstämman
ska skriftligen anmälas till styrelsen senast den 3 oktober 2021.

Kallelse-dagordning-stämma2021

Fullmakt
Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Hämta blankett:
FULLMAKT att rösta på stämman 2021

Årsredovisningen och andra handlingar finns tillgängliga utanför styrelserummet på Södra Kungsvägen 228 från och med onsdagen den 14 oktober.

—-

Här finner du protokoll från ordinarie- och extra-föreningsstämmor
i Brf Äpplet 1-5 i pdf-format
Klicka på länkarna nedan.

Protokoll 28 oktober 2021
Protokoll 28 oktober 2020
Protokoll 13 november 2019
Protokoll extrastämma 18 oktober 2019
Protokoll 24 oktober 2018
Protokoll 19 maj 2018 Extra stämma
Protokoll 25 oktober 2017
Protokoll 26 oktober 2016
Protokoll  21 oktober 2015        Övriga frågor
Protokoll  20 oktober 2014
Protokoll_23 oktober 2013       Övriga frågor
Protokoll_24 oktober 2012
Protokoll_24 oktober 2011
Protokoll_13 oktober 2010