Gemensamma förråd

Våra gemensamma förråd i källarvåningen Södra Kungsvägen 228 och 230 + gårdshusen Äppelstigen 2 / 4 och Västra Allén 16 är till för barnvagnar och cyklar.
Märk dina saker med lägenhetsnummer så underlättar det att hålla ordning.
Det är din hushållsnyckel som ger access till det förråd som tillhör din fastighet.
Vill man förvara sina säsongsdäck så har vi ett däckförråd för er som har p-plats, där hyr man plats och får då access via hushållsnyckeln. Det är ej tillåtet att förvara däck i egna förråd, balkonger eller cykelförråd.

Finns det plats för barnvagn i cykelförrådet
Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en bostadsrättsförening att tillhandahålla förvaringsplatser för barnvagnar. Det är alltså barnvagnens ägare som får ordna en alternativ förvaring (t.ex. inne i den egna lägenheten eller i eventuellt eget vindsförråd) om det inte finns plats i cykelförrådet. Cykelförråd ska för övrigt inte användas som lagerplats för t.ex. obruk- bara cyklar, motionscyklar och andra privata saker som bör förvaras förslagsvis i eget förråd.