Bostadsrättsförening

VAD ÄR EN BOSTADS­RÄTTSFÖRENING ?
En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som upplåter bostadsrättslägenheter i föreningens hus. Man kan säga att alla medlemmar tar ett kollektivt ansvar för förvaltningen av det gemensamma huset, men man ska också komma ihåg att föreningen är en egen juridisk person. Det innebär till exempel att man som bostadsrättshavare inte har något personligt ansvar för föreningens skulder och att man bara är indirekt ägare av fastigheten genom sin bostadsrätt i föreningen.
Bostadsrättsföreningen förvaltas av dess styrelse. Styrelsen utses normalt sett på ordinarie föreningsstämma (årsmötet) och sköter föreningens angelägenheter fram till nästa stämma. Stämman är föreningens högsta beslutsorgan och styrelsen är skyldig att lyda stämmans beslut.
Styrelsen består av medlemmar i föreningen så tänk på att styrelsens ledamöter ofta sköter uppdraget på sin fritid vid sidan om sina ordinarie sysselsättningar. Att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag, det vill säga det innebär att man har ett särskilt förtroende och ansvar.
Brf Äpplet 1-5 anlitar externa parter för vissa löpande uppgifter som ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och städning.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA BOSTADSRÄTTSHAVARE ?
Att vara bostadsrättshavare innebär att man har rätt till en viss lägenhet och är medlem i bostadsrättsföreningen som äger huset där lägenheten finns. Att vara bostadsrättshavare kan nästan sägas innebära att man äger sin bostad.
Som bostadsrättshavare har du rättigheter och skyldigheter. Du bestämmer över det mesta i din lägenhet men är också skyldig att se till att hålla den i godtagbart skick. Det innebär till exempel att om frysen går sönder så är det du som ansvarar för att den blir reparerad. Du är också skyldig att betala årsavgift till föreningen och att inte störa dina grannar i oacceptabel omfattning. Du har rätt att bo i din lägenhet. Du får också fritt överlåta eller pantsätta bostadsrätten.
Utöver att bestämma mycket över din egen lägenhet så kan du påverka hur fastigheten sköts i övrigt genom ditt medlemskap. Du har rösträtt på föreningsstämman som till exempel beslutar om större ombyggnadsåtgärder och som väljer vilka som ska sitta i styrelsen vilken sköter den löpande förvaltningen.
Som huvudregel består styrelsen av boende i huset och kanske även du väljs in i styrelsen och får sitta med och bestämma i löpande frågor. Du har alltså stor möjlighet att påverka ditt boende, tala om för sittande styrelse att du är intresserad av styrelsearbete.