Energideklaration / OVK / Radon

Södra Kungsvägen 228
Energideklaration
Intyg OVK

Södra Kungsvägen 230
Energideklaration
Intyg OVK

Västra Allén 16
Energideklaration
Intyg OVK

Äppelstigen 2
Energideklaration
Intyg OVK

Äppelstigen 4
Energideklaration
Intyg OVK

Radonmätning samtliga hus
Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak2) med filter
Mätningen gjordes i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.
Gränsvärdet för bostäder är 200 Bq/kvm.

Se sammanfattning av våra mätpunkter
Radonmätning rapport  2019 feb

Ytterligare information om radonmätning finns på följande hemsidor:
radonova.se
stralsakerhetsmyndigheten.se
boverket.se