Ekonomisk

Fastighetsägarna i Stockholm AB är vår ekonomiska förvaltare och sköter bl.a. våra rullande ekonomiska transaktioner såsom betalning av fakturor och medlemmars betalning av månadsavgifter, p-platser och däckförråd.

Vi har bankgiro, autogiro, e-faktura eller boendeapp för inbetalning av avgifter mm.
Meddela Fastighetsägarna i Sthlm hur ni vill betala era avgifter.

Det är alltid viktigt att betala i tid,
från maj 2022 använder vi oss av ”Automatiskt inkasso”.

Obetald räkning går då till Alektum Group som skickar en påminnelse ca 8-10 dagar efter förfallodatum, och sedan går den efter ca 20 dagar vidare till inkasso. Skulle avin trots inkasso vara obetald så förs ärendet vidare till kronofogden. Varje steg medför en extra kostnad för dig som medlem.
Läs även våra stadgar 18§ Förverkan, Uppsägning. Här ett utdrag:
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet.

Om en bostadsrättshavare avlider…
och är ägare/delägare ska styrelsen (Brf Äpplet 1-5) och vår ekonomiska förvaltare (Fastighetsägarna) informeras genom att en registrerad boupptäckning skickas in.
Se detaljerad information -> När en bostadsrättshavare avlider.

Fastighetsägarna kan nås på telefonnummer 08-617 76 00 under telefontid 09.00 – 11.30.
Mail: kundservice@fastighetsagarna.se 


Fastighetsägarna har en Boendeapp. Medlemmar i Brf Äpplet 1-5 kan ladda hem den till sin smartphone och använda den för att betala sin medlemsavgift, det är ett alternativ till papperavi eller e-faktura. Vi, Brf Äpplet 1-5, kan denna väg också skicka ut aktuella meddelanden till er.


Vår huvudkanal för information kommer fortsättningsvis att vara rubriken Aktuellt här på hemsidan, vår medlemssida på Facebook, infobladet 4 ggr/år och anslag vid våra entréer.