Ekonomisk

Fastighetsägarna i Stockholm AB är vår ekonomiska förvaltare och sköter bl a våra rullande ekonomiska transaktioner såsom betalning av fakturor och medlemmars betalning av månadsavgifter, p-platser.

Vi har både postgiro och bankgiro, samt också autogiro, för inbetalning av avgifter, mm. Meddela Fastighetsägarna i Sthlm hur ni vill betala era avgifter.

De kan nås på telefonnummer 08-617 76 72 under telefontid 09.00 – 11.30.
Mail: kundservice@fastighetsagarna.se 

www.fastighetsagarna.se/stockholm