Gårdsmiljö

Din bostad börjar redan med gårdsmiljön som bidrar till den totala trivseln och grannsämja. En trivsel vi tillsammans måste vara med om att slå vakt om – genom att visa hänsyn och aktsamhet. T ex genom att aldrig ta genvägar över ömtåliga gräsmattor, ta hänsyn till blommor, buskar och träd och aldrig rasta hundar utanför våra entréer.

Ett skräpigt bostadsområde ser tråkigt ut. Hjälp oss att hålla det rent och snyggt, ställ cyklar på avsedda platser så att de ej hindrar vid entréerna.

Att skaka sängkläder och mattor på balkongen, så att damm och smuts både blåser in till grannen och faller ner över förbipasserande är i lag förbjudet. Det finns en piskställning i området.

Vill du sätta upp blomlådor så ska de sitta på insidan av balkongräcket.

Cigarettrök och grillning, se separata rubriker här under regler.


Råttor

Anticimex har haft betesstation utsatta som ej gett något resultat. Enligt deras saneringsrapport rekommenderar de att vi tar bort våra komposter och att alla fågelmatare tas bort, ingen matning till fåglar ska finnas varken från gård eller balkong. Fågelmat fungerar som motgift till det som sätts ut för att bli av med råttorna.

Utöver det bör alla som har trädäck på sina markaltaner se till att råttorna ej kan komma in under för att bygga bo, råttan behöver bara 20mm för att ta sig in och trivs där i den fuktiga miljön. Skadedjurbekämpning se vidare under rubriken Försäkringar.