Gårdsmiljö

Din bostad börjar redan med gårdsmiljön som bidrar till den totala trivseln och grannsämja. En trivsel vi tillsammans måste vara med om att slå vakt om – genom att visa hänsyn och aktsamhet. T ex genom att aldrig ta genvägar över ömtåliga gräsmattor. Genom att ta hänsyn till blommor, buskar och träd.
Ett skräpigt bostadsområde ser tråkigt ut. Hjälp oss att hålla det rent och snyggt, ställ cyklar på avsedda platser så att de ej hindrar vid entréerna.

Att skaka sängkläder och mattor på balkongen, så att damm och smuts både blåser in till grannen och faller ner över förbipasserande är i lag förbjudet. Det finns en piskställning i området.

Mata ej fåglar på balkongen eller fönsterbrädet. Fåglar är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar mat som sedan lockar råttor och möss till husen.

Vill du sätta upp blomlådor så ska de sitta på insidan av balkongräcket.

Cigarettrök och grillning, se separata rubriker här under regler.