Regler

Som tillägg till våra stadgar har vi här regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Se vidare underrespektive rubrik.

Datum för uppdateringar hittar du under rubriken Information.