Regler

Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att gällande regler följes av alla medlemmar i föreningen. Som medlem ansvarar man även för de övriga i familjen. En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa eventuella förekommande irritationsmoment så smidigt som möjligt.

Som tillägg till våra stadgar har vi här regler, förordningar och skötselråd som bör följas för att vår grannsämja och trivsel ska stärkas och att styrelsens arbete ska underlättas. Vi gör det för vår skull och att våra kostnader kan hållas nere, mao era månadsavgifter.

Tänk på att det är vi medlemmar som ansvarar för våra hus, gemensamhetsutrymmen och gårdar. Det är också vi som betalar för skötsel och ev. skadegörelse.

Se vidare under respektive rubrik.