Källsortering

I husens miljörum kan vi källsortera: (använd hushållsnyckeln)
– Tidningspapper
– Matavfall (påsar finns där)
– Batterier (röda lådor)
– Lampor (röda lådor)
– Mindre elektronik (röda lådor)

Återvinningsstation Brevik (vid tågets station):
Förpackningar av:
– Glas – färgat och ofärgat
– Metall (även aluminiumfolie)
– Hård- och mjukplast
– Wellpapp och kartong

I vårt grovsoprumfinns i förrådet vid parkeringen Västra Allén 16: 
Öppet sista torsdagen i månaden mellan kl.18:30 och 19 (ej juli)
– Mindre sopor som ej kan källsorteras i våra soprum eller vid återvinningsstationen Brevik. 
– Större sopor, byggavfall, elavfall, kemikalier, riskavfall, större möbler etc. ska lämnas vid
   Stockbys returpark, Stockbyvägen 3.

Komposter: Ovanför carporten Äppelstigen samt ovanför carporten Päronstigen
– Jord och växter

Hushållssopor, det som blir kvar efter källsortering kan slängas i trapphusens sopnedkaster.
– Observera att allt som slängs i sopnedkastet ska vara förslutet i avfallspåse 
– Pantflaskor och burkar lämnas givetvis vid affärernas pantstationer
– Mediciner lämnas på våra apotek

Miljöbilen
Miljöbilen är en ambulerande miljöstation som samlar in farligt avfall och mindre elavfall från dig som bor i flerbostadshus. Se Lidingö Stads hemsida
Miljöbilen »

Hjälp med avyttrande av elavfall, såsom spis eller en stor TV kan man kontakta personalen vid bilen för att få hjälp. Man kommer överens om en lämplig hämtningsplats.

Lidingö stad har till alla på Lidingö delat ut en mycket bra information angående bl a hur man hanterar elavfall. Om Ni ej har den kvar, kan ni kontakt tekniska kontoret i Lidingö Stad eller titta på länken nedan.
Avfall & återvinning »