Våra parkeringsplatser

Parkeringsplatser finns i begränsad omfattning att hyra på mark utomhus.
Vi har 58 platser:
27 platser utan el
20 platser med el för motor-/kupévärmare, max 1000W
6 platser med ladduttag, typ 2 på 22kW
5 gästplatser (4 timmar), avsedda för korttidsparkerande gäster. 
På Södra Kungsvägen, mitt emot Södra Kungsvägen 228 och 230 finns en allmän parkering där man får parkera i 12 timmar.

Dessutom kan man hyra garageplats, i mån av plats, genom Förvaltningen AB Kilen.
Det gör man genom att kontakta Anneli Sandström 08-402 79 50, info@kilen.se

Vill man förvara sina säsongsdäck så har vi ett däckförråd för er som har p-plats, den förvaringen kostar 600:-/år (2022). Det är ej tillåtet att förvara däck i egna förråd, balkonger eller cykelförråd.

Intresseanmälningar eller förändringar av våra platser/däckförråd görs till styrelsen brfappletinfo@gmail.com

Avgifterna för våra parkeringplatser:
Plats utan el 200:-/månad
Plats med el för motor-/kupévärmare 250:-/månad, elkostnaden ingår.
Plats för laddning 200:-/månad + förbrukningsavtal
(ca.280:-/m vid beräknad förbrukning 150kWh).
Elkostnaden debiteras via separat avtal med Easy Charging’s EC Billing. www.easycharging.se/bestall-laddbricka

Regler:
Se länk till avtalsvillkor på bilplatsavtalet Avtal p-plats 2021 (exempel).
När det gäller regelpunkten ”Att endast elapparat och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas.” så vill vi förtydliga att vi inte tillåter lös kupévärmare som strömförses av kabel genom dörr/ruta. Med andra ord så ska kupévärmaren vara fast monterad och strömförses genom fast monterad kontakt på bilen. Dessutom får man inte använda skarvsladd. Allt detta för att minska risken för brand och skador.
Laddning av hybrid- och elbil får endast ske via våra laddboxar.
Säsongsdäck får ej förvaras i egna förråd, balkonger eller cykelförråd.