Cigarettrök

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser, vid entréer till lokaler och trapphus inkl. lokaler i fastigheten dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:
Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet sträcker sig så långt att det finns möjlighet att ta sig in i lokalen utan att exponeras för rök.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och
rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Bostadsrättsföreningens styrelse ber er vänligen att respektera de nya reglerna.
Självklart är det ej tillåtet att slänga fimpar från balkonger eller utanför entréer.