Cigarettrök

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser, vid entréer till lokaler och trapphus inkl. lokaler i fastigheten dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:
Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet sträcker sig så långt att det finns möjlighet att ta sig in i lokalen utan att exponeras för rök.

Den 22 september 2021 röstades även ett lagförslag igenom som gör det straffbart att slänga fimpar, prillor och annat småskräp på marken.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och
rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Bostadsrättsföreningens styrelse ber er vänligen att respektera de nya reglerna.
Självklart är det ej tillåtet att slänga fimpar från balkonger eller utanför entréer.