Trivselregler 3 av 9

Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att gällande regler följes av alla medlemmar i föreningen. Som medlem ansvarar man även för de övriga i familjen.
En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa eventuella förekommande irritationsmoment så smidigt som möjligt.

Här på vår hemsida och i Lägenhetspärmen finns våra stadgar och regler. 
Dessutom finns en sammanfattning som heter Trivselregler bestående av 9 viktiga punkter.

Vi lägger nu fokus på en punkt i veckan.

Trivselregel 3


Cigarettrök

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser, vid entréer till lokaler och trapphus inkl. lokaler i fastigheten dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet sträcker sig så långt att det finns möjlighet att ta sig in i lokalen/huset utan att exponeras för rök.

Den 22 september 2021 röstades även ett lagförslag igenom som gör det straffbart att slänga fimpar, prillor och annat småskräp på marken.


Tänk på att det är vi medlemmar som ansvarar för våra hus, gemensamhetsutrymmen och gårdar.

Det är då också vi som betalar för skötsel och ev. skadegörelse.

Det här inlägget postades i Historia. Bokmärk permalänken.