Trivselregler

Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att gällande regler följes av alla medlemmar i föreningen. Som medlem ansvarar man även för de övriga i familjen.
En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa eventuella förekommande irritationsmoment så smidigt som möjligt.

Föreningen har stadgar och regler som ni hittar under rubriken ”Om föreningen” men här följer en sammanfattning.

 • Trapphusen.
  Håll rent och snyggt, inget skräp eller lösa föremål
 • Entréerna.
  Se till att ytterdörren stängs, vi vill inte ha objudna besökare
  Entrédörren får absolut ej ställas upp med föremål som kvast eller skruvmejsel i listen, följ anvisning på entrétavlan om uppställd dörr och återställ när ni är klara.
  Öppen dörr lämnas aldrig obevakad.
 • Cigarettrök.
  Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser, vid entréer till lokaler och trapphus inkl. lokaler i fastigheten dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet sträcker sig så långt att det finns möjlighet att ta sig in i lokalen/huset utan att exponeras för rök. Den 22 september 2021 röstades även ett lagförslag igenom som gör det straffbart att slänga fimpar, prillor och annat småskräp på marken.
 • Husdjur.
  Hundar och katter skall vara kopplade och får inte rastas vid våra entréer eller dess närhet.
  Tänk även på att en ensam hund i lägenheten är oftast en olycklig hund som dessutom kan vara störande.
 • Matning av fåglar.
  Ej tillåtet inom Breviks samfällighets område, då detta drar till sig råttor.
 • Reparation och renoveringsarbeten.
  T.ex. slagborrning i betong, bilning, spikning, slipning.
  All renovering ska förekommas av en förfrågan hos styrelsen genom blanketten ”Ansökan om ändring i lägenheten” innan jobbet startas.
  Tidsfönster för störande ljud är vardagar mellan kl. 9 och 20. Mindre och kortvarande arbeten som du själv gör får också utföras lördagar kl. 11-17. Söndagar och helger vill vi ha så tyst som möjligt.
  Informera alltid dina grannar inför mer omfattande och störande arbeten. Ljud i fastighetens stomme transporteras till hela huset inte bara in till närmaste granne.
 • Övriga störande ljud.
  Musik, fester, dialoger i trapphus/balkonger, klampande i lägenheter, dusch etc. ska dämpas eller undvikas efter kl. 22.
 • Tvättstugor. (mer information i tvättstugan och på vår hemsida)
  Tvättstugan bokas genom att låsa fast din bokningscylindern på önskat tvättpass.
  Tvättpassen är 8-11, 11-14, 14-17 och 17-20, endast ett tvättpass i taget.
  Om bokad tvättid ej tagits i bruk efter en timme, får annan medlem än den som bokat tiden utnyttja dennes tvättid. Ta bort bokningen om Ni får förhinder.
  Var noga med dosering av tvättmedel då överdosering skadar maskiner, tvätt och miljö.
  Efter varje tvättpass skall tvättstugan städas.
  – Tvätt- och sköljmedelfacken ska rengöras.
  – Tvätttrummans gummilist mot luckan ska rengöras.
  – Luddfiltren i torktumlaren rengöras.
  – Torkskåpet rengöres med dammvippan.
  – Bänkar & maskiner torkas av.
  – Mangelduken ska lämnas utrullad för tork.
  – Golven sopas.
 • Källsortering.
  Det är viktigt att vi sköter vår källsortering enligt anvisning på vår hemsida eller lägenhetspärm både för miljön och vår ekonomi

Se mer detaljer här på vår hemsida under rubriken ”Om föreningen – Regler”.

Tänk på att det är vi medlemmar som ansvarar för våra hus, gemensamhetsutrymmen och gårdar.
Det är då också vi som betalar för skötsel och ev. skadegörelse.