Valberedningen i Breviks samfällighet 2022

Valberedningen för Breviks Samfällighetsförening söker representanter till föreningens styrelse.

Till vårens stämma är fler platser till samfällighetens styrelse uppe för omval, det rör sig om både platser som ordinarie ledamöter samt som suppleanter.

Samfällighetens styrelse har till främsta uppgift att företräda samfälligheten och förvalta dess tillgångar. I övrigt ska styrelsen fullgöra det som framgår i Lagen om (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

En kompetent styrelse är en förutsättning för driften av vår samfällighet. Om du är intresserad av att engagera dig och företräda samfälligheten på ett sätt som gynnar samfällighetens samtliga medlemmar hoppas vi att du är intresserad av att ta plats i styrelsen.

Styrelsens arbete är starkt bidragande till stämningen och miljön i samfälligheten och som styrelsemedlem är det därför viktigt att du bidrar till en god dialog med samfällighetens medlemmar. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Om du är intresserad av att ta plats i styrelsen antingen som ordinarie ledamot eller som suppleant ber vi dig kontakta oss i valberedningen. Meddela ditt intresse genom att skicka ett mail till valberedningbreviksamfallighet@gmail.com senast den 23/3 2022.

Har ni frågor är det bara att höra av er till någon av oss i valberedningen:

Caroline Mesterton (sammankallande) 0702960259
Mats Chatelain 0705939450
Anton Davies 070 7761361

Tillsammans för en trivsam samfällighetsförening.
Tillsammans gör vi skillnad.

Läs mer om Breviks samfällighet här

Det här inlägget postades i Historia. Bokmärk permalänken.