Valberedningen för Breviks samfällighetsförening söker representanter till föreningens styrelse.

Till vårens stämma är flera platser till samfällighetens styrelse uppe för omval, det rör sig både om platser som ordinarie ledamöter samt som suppleanter.

Samfällighetens styrelse har till främsta uppgift att företräda samfälligheten och förvalta dess tillgångar. I övrigt ska styrelsen fullgöra det som framgår i Lagen om (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

En kompetent styrelse är en förutsättning för driften av vår samfällighet. Om du är intresserad av att engagera dig och företräda samfälligheten på ett sätt som gynnar samfällighetens samtliga medlemmar hoppas vi att du är intresserad av att ta plats i styrelsen.

Styrelsens arbete är starkt bidragande till stämningen och miljön i samfälligheten och som styrelsemedlem är det därför viktigt att du bidrar till en god dialog med samfällighetens medlemmar. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Om du är intresserad av att ta plats i styrelsen antingen som ordinarie ledamot eller som suppleant ber vi dig kontakta oss i valberedningen. Meddela ditt intresse genom att skicka ett mail till valberedningbrevik@gmail.com senast den 4 april. Om du har frågor är du mycket välkommen att kontakta valberedningen antingen via mail eller enligt nedan.

Lidingö den 16 mars 2021
Sophie Hemne de Robien (sammankallande) 0724687265
Madelene Emanuelsson 0739855286
Monica Dihlström 0737240418

Det här inlägget postades i Historia. Bokmärk permalänken.