Varför delta i styrelsearbetet ?

Bor man i en välskött bostadsrättsförening har man unika möjligheter att påverka det egna boendet. Det gäller t. ex. servicen, boendemiljön, ekonomin och avgifterna. Att föreningen är välskött, som Äpplet 1-5, betyder också mycket för marknadsvärdet på lägenheterna. 

Det bästa, mest givande och intressanta sättet att driva utvecklingen i föreningen, är att engagera sig i styrelsearbetet. Det ger insyn, intressanta uppgifter och kontakter både med medlemmar och leverantörer. Styrelsearbetet är dessutom lärorikt.

Styrelsen träffas ett par timmar varje månad (ej juli) för att diskutera, följa upp, fatta beslut och ta initiativ i olika ärenden som rör föreningen. 

Ambitionen är att arbeta strukturerat och efter uppgjorda rutiner och arbetsbeskrivningar, så att fallgropar och onödigt merarbete undviks.

Några av de större projekt som styrelsen drivit under senare år är installation av bättre och mer ekonomisk belysning i trapphus. tvättstugor och vindar, ommålning av trapphusen, återvinning av matavfall, översyn av ventilationssystemen, förnya rabatterna vid våra entréer, ersätta gamla maskiner i tvättstugorna, starta Grannsamverkan, brandskyddsarbete, ommålning av förråd och installera ett säkrare passersystem. Många av projekten har tillkommit på initiativ av föreningens medlemmar. Fler intressanta projekt är redan på gång!

Styrelsens arbete fungerar sedan flera år mycket bra. För närvarande delar styrelsen på ett årsarvode av 120000 kr.