Hyregäster

Alla regler, förordningar och skötselråd som enligt regler för medlemmar – gäller delvis för hyresgäster.

Kontaktuppgifter behövs om lägenheten lämnas tom
Om lägenheten ska lämnas tom eller utan tillsyn under en längre tid, måste styrelsen få aktuella kontaktuppgifter, så att ägaren snabbt kan nås i händelse av vattenskada, inbrott eller andra problem.

Inredningsdags
Mycket stor försiktighet måste iakttagas då Ni skall hänga upp någonting i väggarna mot våtutrymmena, då de finns mycket vattenledningar infällda i väggarna.

Ingen håltagning får ske inne i våtutrymmena. Vid frågor kontakta styrelsen.

Större förändringar
Alla större ändringar, såsom nedtagning av väggar skall förekommas av förfrågan hos styrelsen.
Om så ej sker, kan man bli återställningsskyldig.

Köksfläkt
Husen är utrustade med centrala fläktsystem. Vid byte av spiskåpa får därför fläkt med
motor ej installeras. En motordriven fläkt med kolfilter, får däremot installeras, men enbart under förutsättning att den inte ansluts till det centrala fläktsystemet. En ansökan om “Tillstånd för ändring i lägenhet” måste lämnas till styrelsen i god tid innan installationen görs.

Ventilation
Huset är utrustat med mekanisk till- och frånluftsventilation.
Vid matlagning kan ökad ventilation åstadkommas med reglaget på spiskåpan. Ventiler finns i alla rum (i taket), glöm ej att dessa också skall rengöras kontinuerligt.

För att systemet ska fungera tillfredsställande måste ni med jämna mellanrum rengöra filtret i spiskåpan. Ventilationssystemet kontrolleras vart tredje år av föreningen. Då kontrolleras alla lägenheter, inklusive ventilationen i alla kök.

Golvbrunn och avlopp
Golvbrunn, avlopp i handfat och diskho – dessa skall kontinuerligt rengöras – vid långvarigt stopp hos er kan det bli stopp även hos din granne – det kostar för oss alla.

Felanmälning
Felanmälan görs till våra förvaltare LS Fastighetssupport
OBS! Om det föreligger fara för fastigheten såsom vid vattenläckage eller liknande skall felanmälan ske omgående, se under fliken Förvaltare – Teknisk.

Trasiga lampor i lägenheten – i spis, fläkt, badrumsskåp osv – byter man själv.

Hyra
Frågor kring betalningar av månadshyrorna eller vill byta till postgiro/bankgiro, ringer man till Fastighetsägarna i Stockholm AB.

El-, TV och telefonanmälningar
Elmätare och huvudsäkring är placerad i källarens Elundercentral. Här finns en mätare för varje lägenhet. Vill ni kontrollera Er förbrukning eller byta huvudsäkring måste ni ta kontakt med vår fastighetsskötare.

Från första mars 2017 ingår bredband med hastighet 100 Mbit/sekund (Uppgraderat till 250 Mbit/s 2021-02-01, kontakta ComHem för aktivering) och abonnemang för fast bredbandstelefoni i bostadsrättsavgiften. Trådlös router ingår i abonnemanget.
Samtalsavgifter för telefoni tillkommer. Grundutbudet när det gäller TV-kanalerna ingår

Vad behöver du göra ?
Kontakta ComHem på telefon 0775-17 17 20 för att koppla upp dig enligt Breviks Samfällighets avtal med ComHem.

Du kan också göra tilläggsbeställning:
– om du vill ha ännu snabbare bredband
– om du vill ha fler TV-kanaler än grundutbudet

www.comhem.se

Vill Ni ha fler fasta telefonjack (ej IP) måste ni kontakta Telia på egen bekostnad.

Ytterbelysning på balkong. I lägenheten finns förberedelse för dragning av el till belysningen – dosor, rör och dragtråd.

Parabol
Parabolantenn får sättas upp med styrelsens godkännande på följande sätt. Det är endast tillåtet att montera den på balkongen innanför räcket, den får ej synas utifrån, detta gäller även altan.

Ombyggnad / renovering av lägenhet
Om detta ska ske så ska blanketten “Ansökan om ändring i lägenhet” fyllas i och lämnas till Styrelsen för godkännande.
Blanketten kan hämtas här

Nycklar
Brf Äpplet 1-5 har inga huvudnycklar till lägenheterna, varför de uppsättningar av nycklar som ni har, är de enda som går till Er lägenhet.

För att vi skall kunna komma in i Er lägenhet och göra underhållsarbeten eller reparationer då Ni ej själva är hemma, så finns möjlighet för Er att hänga nycklar i den nyckeltub som sitter i Er ytterdörr. Här hänger ni Era dörrnycklar och bara vi eller de hantverkare vi anlitat kan komma åt dem genom att använda oss av en specialnyckel till tubens cylinder.

OBS! Använd ej stora nyckelringar eller nyckelbrickor – då risken finns att de fastnar.

Följande nycklar hör till lägenheten:
3 st brickor (Svart, röd och grön) (till husets entré dörr/dörrar)
Samtliga standardbrickor går också till Södra Kungsvägen 228 där vi har
grovtvättstugan och styrelsens postlåda.
Vid strömavbrott så finns batteribackup till passersystemet som räcker 3 timmar om avbrottet varar längre så ställs låsen upp manuellt av styrelsen.
Önskas extra brickor så beställes det av styrelsen.
3 st ASSA nycklar (till lägenheten, passar ej till entrédörrarna)
3 st 9-tillhållarnycklar (till lägenheten)
1 st Tvättstugenyckel (denna nyckel går även till grovtvättstugan på
Södra Kungsvägen 228)
1 st Bokningscylinder till tvättstugan med 2 st nycklar

Tappade/stulna nycklar/brickor ska anmälas till styrelsen

Källsortering
I husens soprum kan vi källsortera:

– Tidningspapper
– Matavfall  (påsar finns där)
– Batterier   (röda lådor)
– Lampor     (röda lådor)
– Mindre elektronik  (röda lådor)

Återvinningsstation Brevik (vid tågets station):
Förpackningar av:
– Glas – färgat och ofärgat
– Metall (även aluminiumfolie)
– Hård- och mjukplast
– Wellpapp och kartong

I vårt grovsoprum, finns i förrådet vid parkeringen Västra Allén 16:
Öppet sista torsdagen i månaden mellan kl.18:30 och 19 (ej juli)
– Mindre sopor som ej kan källsorteras i våra soprum eller vid återvinningsstationen Brevik.
– Större sopor, byggavfall, elavfall, kemikalier, riskavfall, större möbler etc. ska lämnas vid
Stockbys returpark, Stockbyvägen 3.

Komposter: Ovanför carporten Äppelstigen samt ovanför carporten Päronstigen
– Jord och växter

Hushållssopor, det som blir kvar efter källsortering kan slängas i trapphusens sopnedkaster.
– Observera att allt som slängs i sopnedkastet ska vara förslutet i avfallspåse
– Pantflaskor och burkar lämnas givetvis vid affärernas pantstationer
– Mediciner lämnas på våra apotek

Miljöbilen
Miljöbilen är en ambulerande miljöstation som samlar in farligt avfall och mindre elavfall från dig som bor i flerbostadshus. Se Lidingö Stads hemsida
Miljöbilen »

Hjälp med avyttrande av elavfall, såsom spis eller en stor TV kan man kontakta personalen vid bilen för att få hjälp. Man kommer överens om en lämplig hämtningsplats.

Lidingö stad har till alla på Lidingö delat ut en mycket bra information angående bl a hur man hanterar elavfall. Om Ni ej har den kvar, kan ni kontakt tekniska kontoret i Lidingö Stad eller titta på länken nedan.
Avfall & återvinning »

Gemensamma utrymmen
Barnvagns- och cykelförvaring
I bottenvåningen respektive gårdshusen till ert hus finns förrådsrum, för cyklar och barnvagnar.

Tvättstugan
På bottenvåningen till varje hus finns en tvättstuga.
Det är viktigt att alla som använder maskinerna vet hur de fungerar. Tvättmaskinerna, torktumlarna och torkskåpen ska endast användas för textilier. BH med bygel får endast tvättas i maskinerna om tvättpåse används. Innan tvätten hängs in i torkskåpet ska den vara centrifugerad. Torkskåpet får ej köras med öppna dörrar.  För grovt smutsad tvätt eller annat som inte är textilier (mattor, skor, väskor eller neopren) ska maskinen för grovtvätt användas, se nedan. Kläder som smutsats av t.ex. avföring eller kräkningar bör tvättas i minst 80 °C. Om kläderna inte tål denna temperatur bör de sköljas och blötläggas med desinfektionsmedel för hushållsbruk, eller så kan desinfektionsmedlet tillsättas under tvätten. Vår grovtvättmaskin har fekalie-tvättprogram.
Risken för skador och irriterande stopp och onödiga reparationskostnader minskar då. Är du osäker på något som rör tvättstugan, hör av dig till vår fastighetsskötare.

Bokning
Tvättstugan bokas genom att låsa fast bokningscylindern på önskat tvättpass.
Tvättpassen är 8-11, 11-14, 14-17 och 17-20

Tvättider
Tvättpass får endast bokas ett i taget (en vanlig och en för grovtvätt).
OBS! Om bokad tvättid ej tagits i bruk efter en timme, får annan medlem än den som bokat tiden utnyttja dennes tvättid. Var därför noga med att ta bort bokningen om Ni får förhinder.
Tvättiden är 3 timmar efter det ska tvättstugan vara städad, tömd och tvättcylindern borttagen.

Grovtvätt
I tvättstugan på Södra Kungsvägen 228 finns er grovtvättstuga.
Bokning görs på kalendern utanför grovtvättstugan.

Städning
Efter varje tvättpass skall tvättstugan städas.
– Tvätt- och sköljmedelfacken ska rengöras.
– Luddfiltren i torktumlaren rengöras (3st).
– Luddfiltren i torkskåpet rengöras med dammvippan.
– Bänkar & maskiner torkas av.
– Mangelduken ska lämnas utrullad för tork.
– Golven sopas.

Trapphusen
Belysningen är s k sparbelysning, om man vill ha ljusare går det att tända de övriga lamporna. Tänk på att spara el.

På förekommen anledning vill vi här påminna om, att vi står själva för våra kostnader. Alla ombeds att se till att våra trapphus ej nedsmutsas i onödan.

Vi hyr mattor för att ej få in så mycket sand, jord mm

Parkering
Parkeringsplatser finns i begränsad omfattning att hyra på mark utomhus. Vi har 23 med el, 3 laddplatser och 27 utan el. Priset 2021 är med el 250:-/m och utan el 200:-/m, för laddplats 200:-/m + förbrukningsavtal (ca.270:-/m vid beräknad förbrukning 1500kWh).
Vill man förvara sin säsongsdäck så har vi ett däckförråd för er som har p-plats, den förvaringen kostar 600:-/år.
Se gällande regler på avtalets baksida/Avtal p-plats 2021 (exempel).
Intresseanmälningar eller förändringar görs till Annie Antranikian,
annie.antanikian @ gmail.com eller 070-018 78 27.
OBS! Endast godkända utomhuskablar och kontakter får användas, de får enligt lag ej hänga kvar vid eluttagen då de ej används, pga olycksrisken. Dessutom är inga skarvsladdar tillåtna.

P-platser för gäster
Föreningen har fem p-platser som är avsedda för korttidsparkerande gäster. Där är parkering tillåten i max 4 timmar.
På Södra Kungsvägen, mitt emot Södra Kungsvägen 228 och 230 finns en allmän parkering där man får parkera i 12 timmar.

För grannsämjan

Grillning
Grillning är en av sommarens fröjder, det märks inte minst i vårt område. När du grillar, tänk på att visa hänsyn. Oset och röken kan störa dina grannar, alla gillar inte grilldoft. Här nedan följer föreningens regler för grillning i vårt område plus användbara tips för säker grillning. För allas trevnad och säkerhet, följ dessa enkla regler när du grillar!

Grillregler och tips för en säker grillning

  • Grillning med el eller gasol är tillåten på bottenvåningen med uteplats. Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.
    Förvaring av behållare med brandfarlig gas på vind, i källarförråd i flerbostadshus eller för flera hushåll är förbjudet, se länk till information från MSB MSB Gasolhantering
  • På balkonger får enbart elgrill användas.
  • Vid el-grillning på inglasade balkonger ska alla fönsterpartier vara öppna.
  • Lämna aldrig grillen obevakad. Ha vatten tillhands och en brandfilt vid elgrillning.  Se till att grillen är ordentligt släckt när du grillat klart.

Cigarettrök
Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser, vid entréer till lokaler och trapphus inkl. lokaler i fastigheten dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:
Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet sträcker sig så långt att det finns möjlighet att ta sig in i lokalen utan att exponeras för rök.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och
rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Bostadsrättsföreningens styrelse ber er vänligen att respektera de nya reglerna.
Självklart är det ej tillåtet att slänga fimpar från balkonger eller utanför entréer.

Ljudstörningar
Visa hänsyn mot dina grannar.
Tvättmaskin eller torktumlare som är igång sent på kvällen är störande.
Tvättstugans sista tvättpass slutar kl.20, egen tvättmaskin följer regeln att alla normala hushållsljud skall upphöra efter kl.22 . Hushållsljud är dessutom musik/TV, flyttande av möbler, klamp från skor och springande barn etc.

Ska ni ha fest så meddela det med en lapp vid portens informationslist

Vid renoveringar/ändringar ska också hänsyn tas så att borrande, bilande och hamrande endast sker på vardagar, dagtid mellan kl.9:00 och 20:00. Mindre och kortvarande arbeten som du själv gör får också utföras på lördagar kl.11-17. Informera alltid dina grannar inför mer omfattande och störande arbeten. Ljud i fastighetens stomme transporteras till hela huset inte bara in till närmaste granne.