Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper är 2021/2022

Husgruppen: arbetar med den löpande skötseln och uppdateringar av våra hus.

  • Mats Chatelain, sammankallande
  • Anders Norola Gernandt
  • Bo Sahlholm
  • Eddie Bowler

Gårdsgruppen: ansvarar för rabatter, förråd och p-platser. Samarbetar med Breviks Samfällighetsförening i fråga om bl a beskärning och plantering av träd och buskar.

  • Eddie Bowler, sammankallande
  • Anders Norola Gernandt