Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper är 2022/2023

Husgruppen: arbetar med den löpande skötseln och uppdateringar av våra hus samt utarbetar förslag till underhållsplanen. I planeringen av underhåll och investeringar deltar även vår kassör Johanna Kirsten.

  • Mats Chatelain, sammankallande (Teknisk förvaltning / Städning / Ventilation / Porttavlor, namnskyltar)
  • Anders Norola Gernandt
  • Bo Sahlholm (El / Solceller / OVK)
  • Eddie Bowler (Teknisk förvaltning / Passersystem / iLOQ / Stamspolning)

Gårdsgruppen: ansvarar för rabatter, cykel-, däck-, trädgårdsförråd och p-platser. Samarbetar med Breviks Samfällighetsförening i fråga om bl a beskärning och plantering av träd och buskar. Planerar även för trädgårdsdagar (en i maj och en i oktober) då vi även har en container på plats för löv, grenar etc.

  • Eddie Bowler, sammankallande
  • Annie Antranikian (P-platser / däckförråd)