Välkomstbrev

 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5!

valkommen

För att du snabbt skall kunna känna dig hemma i vår förening har vi här samlat lite information som kan vara bra att känna till som nyinflyttad.

Välkomstbrev 2020-11-10 i pdf-format för utskrift

Föreningen består av 5 hus i Brevik på Södra Kungsvägen 228 och 230, Äppelstigen 2 och 4 samt Västra Allén 16.

Kontakter
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och kommunikation med styrelsen kan ske via mailadress: info@brfapplet.se eller via postlådan på Södra Kungsvägen 228.

Varje hus har en husvärd som man kan kontakta vid frågor. Se här under vilka som är husvärdar och deras ansvarsområden i styrelsen:

V Allén 16
Andreas Norola Gernandt – Ordförande, husgruppen, gårdsgruppen, husvärd
andreasnorola @ hotmail.com, Tel: 070-720 53 31

Äppelstigen 2
Mats Chatelain –  Vice ordförande, husgruppen, namnskyltar, nycklar, hemsidan
mats.chatelain @ gmail.com, Tel: 070-593 94 50

S Kungsvägen 230
Adriana Lejonrike – Sekreterare , information, husvärd
adle56 @ hotmail.com, Tel: 070-731 33 61

Äppelstigen 2
Johanna Kirsten – Kassör, husvärd
Johanna.kirsten @ hotmail.se, Tel: 08-766 17 62

S Kungsv 228
Bo Sahlholm – Suppleant, husgruppen
bo.sahlholm @ hotmail.com, Tel: 070-635 30 29

S Kungsv 228
Eddie Bowler – Ledamot, gårdsansvarig, nycklar, husvärd
eddiebowler @ me.com, Tel: 073-695 40 09

Äppelstigen 4
Annie Antranikian – Suppleant, P-platser, däckförråd, gårdsgruppen, husvärd
annie.antranikian @ gmail.com, Tel: 070-018 78 27

Sopsortering
Föreningen är miljömedveten och tillämpar sopsortering.

Matrester läggs i en speciell papperspåse i separat tunna i soprummet.  Papperspåsar finns att hämta i soprummet.

Tidningspapper läggs i separat tunna i soprummet.

Glas, plast, hårdpapp och en del annat återvinningsbart material läggs i respektive container på Breviks återvinningsstation vid Breviks tågstation. Övrigt, icke miljöfarligt avfall, går bra att kasta i sopnedkastet i respektive trapphus.

Grovsopor
Sista torsdagen varje månad hålls grovsoprummet öppet kl 18.30-19.00 (ej juli). Där går det bra att lämna mer skrymmande saker som en gammal stol, en blomkruka eller en lampskärm. Se skylt utanför vad som inte kan läggas i grovsoprummet.

Parkeringsplats
Önskar du en parkeringsplats går det bra att kontakta vår p-platsansvarige.

Namnskylt på dörren
Vi tillämpar första bokstaven i förnamnet samt hela efternamnet som standard. Kontakta vår namsskyltsanvarige innan du flyttar in.

Däckförråd
Vi har ett förråd för däck. Är du intresserad av en däckplats, kontakta vår p-platsansvarige.

Lägenhetspärm
Alla lägenheter skall ha en lägenhetspärm med mer detaljerad information. Om du inte har fått en pärm från den som tidigare bodde i lägenheten, kontakta styrelsen så ordnar vi en sådan till dig.

Nycklar
Då vi har speciella nycklar till entrédörrar (bricka), tvättstugan, bokningstavlan till tvättstugan, soprum och förråd är det bra att du ser till att den tidigare ägaren av din lägenhet har lämnat ifrån sig alla nycklar du är berättigad till. Har  du frågor kontakta nyckelansvarig.

Fastighetsskötsel
Vår fastighetsskötsel sköts av företaget LS Fastighetssupport.
Felanmälan görs på telefon 070-454 22 42 mellan 9:00-10:00, övrig kontorstid via SMS, röstbrevlåda eller lasse @ lsfastighetssupport.se.
Utanför kontorstid 16:00-8:00, jourtid endast akuta fel, BK-Jour 08-714 82 10
Se mer under fliken Förvaltare – Teknisk

Försäkring
Glöm inte att uppdatera din hemförsäkring till en försäkring som gäller för bostadsrätt.

Ombyggnad / renovering av lägenhet
Om detta ska ske så ska blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet” fyllas i och lämnas till Styrelsen för godkännande. Ingen ombyggnad/renovering får sättas igång innan styrelsen lämnat sitt godkännande.   Blanketten går att hämta på vår hemsida.

Informationsblad
Styrelsen tar fram medlemsblad ca 4 gånger per år. Där hittar du aktuell information, goda råd, lite historik, presentation av medlemmar m.m. Bladen delas ut till alla medlemmar. Du kan också läsa dem på vår hemsida www.brfapplet.se under rubriken ”Information”.

Vi hoppas att du skall trivas hos oss!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5
Adress: S. Kungsvägen 228, 181 62 Lidingö
Mailadress: info@brfapplet.se  Hemsida: www.brfapplet.se

Information om att flytta till en bostadsrättsförening
från vår förvaltare Fastighetsägarna

Välkommen till vår bostadsrättsförening (pdf)