Välkomstbrev

 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5!

valkommen

För att du snabbt skall kunna känna dig hemma i vår förening har vi här samlat lite information som kan vara bra att känna till som nyinflyttad.

Välkomstbrev 2023-01-23 i pdf-format för utskrift

Föreningen består av 5 hus i Brevik på Södra Kungsvägen 228 och 230, Äppelstigen 2 och 4 samt Västra Allén 16.

Kontakter
Styrelsen sammanträder en gång i månaden och kommunikation med styrelsen kan ske via mailadress: info@brfapplet.se eller via postlådan på Södra Kungsvägen 228.

Varje hus har en husvärd som man kan kontakta vid frågor. Se här under vilka som är husvärdar och deras ansvarsområden i styrelsen:

Andreas Norola Gernandt – Ordförande, medlemsärenden, husgruppen, husvärd
V Allén 16

Mats Chatelain –  Vice ordförande, husgruppen, namnskyltar, nycklar, hemsidan
Äppelstigen 2

Adriana Lejonrike – Sekreterare , information, SBA, husvärd
Södra Kungsvägen 230

Johanna Kirsten – Kassör, husvärd
Äppelstigen 2

Bo Sahlholm – Suppleant, husgruppen
Södra Kungsv 228

Eddie Bowler – Ledamot, gårdsansvarig, nycklar, husvärd
Södra Kungsv 228

Annie Antranikian – Suppleant, försäkringar, P-platser, däckförråd, gårdsgruppen, husvärd
Äppelstigen 4

Sopsortering
Föreningen är miljömedveten och tillämpar källsortering.

Matrester läggs i en speciell papperspåse i separat tunna i miljörummet.  Papperspåsar finns där att hämta.

Tidningspapper läggs i separat tunna i miljörummet.

Glas, plast, hårdpapp och en del annat återvinningsbart material läggs i respektive container på Breviks återvinningsstation vid Breviks tågstation. Övrigt, icke miljöfarligt avfall, går bra att kasta i sopnedkastet i respektive trapphus.

Grovsopor
Sopor som ej kan källsorteras i våra miljörum eller återvinningen vid Brevik station,
byggavfall, elavfall, kemikalier, riskavfall, större möbler etc. ska lämnas vid
Stockbys returpark, Stockbyvägen 3.

Namnskylt på dörren och porttelefon
Vi tillämpar första bokstaven i förnamnet samt hela efternamnet som standard. Kontakta vår namsskyltsanvarige när du flyttar in, ange då även telefonnummer för porttelefonen.

Parkeringsplats
Önskar du en parkeringsplats går det bra att kontakta vår p-platsansvarige.

Däckförråd
Vi har ett förråd för däck. Är du intresserad av en däckplats, kontakta vår p-platsansvarige.

Lägenhetspärm
Alla lägenheter skall ha en lägenhetspärm med mer detaljerad information. Om du inte har fått en pärm från den som tidigare bodde i lägenheten, kontakta styrelsen så ordnar vi en sådan till dig.

Nycklar
Då vi använder brickor/taggar till entrédörrar, hushållsnyckel iLOQ till tvättstugan, miljörum, dörr till vindsförråd samt cykelförråd och egen nyckel till tvättstugans bokningstavla är det bra att du ser till att den tidigare ägaren av din lägenhet har lämnat ifrån sig alla nycklar du är berättigad till. Har  du frågor kontakta nyckelansvarig.

Fastighetsskötsel
Vår fastighetsskötsel sköts av företaget LS Fastighetssupport.
Felanmälan görs på telefon 070-454 22 42 mellan 9:00-10:00, övrig kontorstid via SMS, röstbrevlåda eller lasse @ lsfastighetssupport.se.
Utanför kontorstid 16:00-8:00, jourtid endast akuta fel, BK-Jour 08-714 82 10
Se mer under fliken Förvaltare – Teknisk

Försäkring
Glöm inte att uppdatera din hemförsäkring till en försäkring som gäller för bostadsrätt.

Ombyggnad / renovering av lägenhet
Om detta ska ske så ska blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet” fyllas i och lämnas till Styrelsen för godkännande. Ingen ombyggnad/renovering får sättas igång innan styrelsen lämnat sitt godkännande.   Blanketten går att hämta här på vår hemsida.

Informationsblad
Styrelsen tar fram medlemsblad ca 4 gånger per år. Där hittar du aktuell information, goda råd, lite historik, presentation av medlemmar m.m. Bladen delas ut till alla medlemmar. Du kan också läsa dem på vår hemsida www.brfapplet.se under rubriken ”Information”.
Följ även senaste information under rubriken Aktuellt på vår hemsida.

Vi hoppas att du skall trivas hos oss!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5
Adress: S. Kungsvägen 228, 181 62 Lidingö
Mailadress: info@brfapplet.se  Hemsida: www.brfapplet.se

Information om att flytta till en bostadsrättsförening
från vår förvaltare Fastighetsägarna

Välkommen till vår bostadsrättsförening (pdf)