Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018/2019

Ordförande/husansvarig Västra Allén 16Andreas
Andreas Norola Gernandt
Västra Allén 16
Telefon: 070-720 53 31
Mail: andreasnorola @ hotmail.com

Vice ordförande/hemsidanMats
Mats Chatelain
Äppelstigen 2
Telefon: 08-766 11 14, 070-593 94 50
Mail: mats.chatelain @ gmail.com

Sekreterare/information/husansvarig S Kungsvägen 230Adriana
Adriana Lejonrike
Södra Kungsvägen 230
Telefon: 070-731 33 61
Mail:  adle56 @ hotmail.com

Ledamot/husansvarig S Kungsvägen 228 Bo
Bo Sahlholm
Södra Kungsvägen 228
Telefon: 070-635 30 29
Mail: bo.sahlholm @ hotmail.com

Ledamot/P-platser, däckförråd
Eddie Bowler
Södra Kungsvägen 228
Telefon: 076-297 32 90
Mail: eddiebowler @ me.com

Suppleant/husansvarig Äppelstigen 2
Fredrik Lindvall
Äppelstigen 2
Telefon: 070-605 06 87
Mail: fredriklindwall @ outlook.com

Suppleant/husansvarig Äppelstigen 4
Johanna Kirsten
Äppelstigen 2
Telefon: 073-654 33 68
Mail: johanna.kirsten @ hotmail.se

Revisorer
Ewa Törnström, EY (fd. Ernst & Young)
Cecilia Lillbacka, medrevisor, Södra Kungsvägen 228

Valberedning
Niclas Ekholm, Södra Kungsvägen 230
Morgan Darell, Västra allén 16
Jan Söderberg, Äppelstigen 2
Anders Rosswall, Äppelstigen 2