Stämma

Föreningsstämma den 24 oktober 2018, kl.18:30
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2018 (pdf)
Stadgeändringar (pdf)
Stämman hålls på Södra Kungsvägen 238, plan -1, ingång nedre portingången.
Årsredovisning och andra handlingar finns tillgängliga utanför styrelserummet på
Södra Kungsvägen 228 från och med onsdagen den 17 oktober.

Här finner du protokoll från ordinarie föreningsstämma
i Brf Äpplet 1-5 i pdf-format
Klicka på länkarna nedan.

Protokoll 24 oktober 2018
Protokoll 19 maj 2018 Extra stämma
Protokoll 25 oktober 2017
Protokoll 26 oktober 2016
Protokoll  21 oktober 2015        Övriga frågor
Protokoll  20 oktober 2014
Protokoll_23 oktober 2013       Övriga frågor
Protokoll_24 oktober 2012
Protokoll_24 oktober 2011
Protokoll_13 oktober 2010