Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper är 2018/2019

Husgruppen: arbetar med den löpande skötseln och uppdateringar av våra hus.

  • Mats Chatelain, sammankallande
  • Anders Norola Gernandt
  • Bo Sahlholm

Gårdsgruppen: ansvarar för rabatter, förråd och p-platser. Samarbetar med Breviks Samfällighetsförening i fråga om bl a beskärning och plantering av träd och buskar.

  • Fredrik Lindvall, sammankallande
  • Geraldine Hultkrantz
  • Anders Rosswall
  • Ann Voltaire
  • Kjell Carlsson
  • Sune Lindroos