Grannsamverkan

Den 14 maj 2016 startar vi upp Grannsamverkan i vår bostadrättsförening
Grannsamverkan_logo

Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod.
Den sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Under denna rubrik samlar vi kort information och intressanta länkar i ämnet.

Det viktiga i Grannsamverkan är att vi alla är uppmärksamma och nyfikna på händelser och folk som rör sig i området. Hälsa och titta alla i ögonen som du möter, detta skrämmer tjuvar. Ser du ett misstänkt brott så ska du rapportera det direkt till Polisen.

Polisens kontaktcenter (ej akuta ärenden)  –  114 14

Nödnummer  –  112

Våra husansvariga, som du hittar under rubriken Styrelsen, är också kontaktombud för vår Grannsamverkan. Hos dem kan du få mer upplysning om du undrar över något.

Länkar:    (se fler under rubriken Länkar)