Teknisk

LS Fastighetssupport sköter om våra hus from 2018-12-01
och det är Lasse Sundström som är vår fastighetsskötare.

Kostnader som uppstår inne i lägenheten, debiteras på medlemmen efter det att styrelsen kontrollerat fakturan.

 

Felanmälan görs till 070-454 22 42,
lasse @ lsfastighetssupport.se
eller via formuläret

Telefonnumret är bemannat vardagar mellan 9:00 till 10:00, övrig tid använd röstbrevlådan eller SMS.

Jourtid 16:00 till 7:00 och helger, akuta fel

Kontakta BK-Jour 08-714 82 10. Detta gäller vattenläckage, stamstopp, elfel, fel på värmesystemet, stormskador m.m . Med andra ord där det finns risk för skador på fastigheten eller fara för tredje part.

Hissfel

Gör en felanmälan till LS Fastighetssupport enligt ovan.
Har någon fastnat i hissen, larmsignal ljuder endast i huset, kontakta husansvarig i första hand, LS Fastighetssupport i andra och sist KONE på 0771-50 00 00

Arbeten i din lägenhet

LS Fastighetssupport kan hjälpa dig med diverse arbeten som t.ex. mindre målnings- och snickeriarbeten, byte av kranpackningar, hjälp vid stopp i avlopp och förmedling av el- och VVS-arbeten. Fråga efter kostnadsuppskattning innan arbetet sätts igång.

Kabel TV

Ring någon i styrelsen. De är ombud och felanmäler TV-anläggningen till ComHem.

Ohyres- och skadedjursbekämpning

Ring försäkringsbolaget Länsförsäkringar 08-562 830 00
som sköter om sanering av ohyra respektive skadedjur.

Gatubelysning

Har du frågor eller vill anmäla ett fel kan du kontakta Bogfelts installation och entreprenad AB som sköter driften och underhållet av belysningen på Lidingö.
Uppge vilken gata det är i Brevik och vilket nummer belysningsstolpen har.
Bogfelts installation och entreprenad AB
Telefon: 08-731 46 71
Anmälningsformulär