Blanketter

Tänk på att skicka in i god tid så att styrelsen kan ta upp begäran/ansökan på ett ordinarie styrelsemöte som sker en gång per månad.

En ändring av lägenhet får inte påbörjas innan begäran är godkänd av styrelsen.
Samma sak gäller andrahandsupplåtelse.

Om du fått tillstånd av styrelsen att hyra ut i andra hand måste du informera övriga boende i huset vilka de tillfälliga hyresgästerna är och hur länge de ska bo i din lägenhet. Gör det skriftligen eller muntligen.